Turmål

1-1 Vikmarka (Bautan Ole Vig) 514 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Hjemstedet til Ole Vig - den kulturelle såmannen og lærerstadens far.
Husmannsønnen - som skrev "Blandt alle lande" tiltenkt som Norges nasjonalsang.

Utgangspunkt: Parkeringsplass Nylendet Vikan.
Postplassering: Ved bauta

Gradering: Grønn
Lengde: 1,1 km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: (Blåmerket i løpet av mai)
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Ole Vig ble født her på Husmannsplassen Vikmarka under Vikan den 6. februar 1824. Hadde begavede og religiøse foreldre, ei søster og 2 brødre som døde som små.

Han var en gløgg og lærenem gutt som seinere kom inn på Klæbu seminar, den gang Norges pedagogiske sentrum.
Ole reise rundt på møter i land og by og starta lærerlag. Slik blir han kalla "Lærerstandens far". Etter at Wergeland døde i 1845, var det Ole Vig som var "den store folkeføreren" i den tida på det kulturelle området.

Etter møtet med Grundtvig i 1851 fikk han styrka drømmen om en norsk folkehøgskole. Dessverre ble ikke drømmen realitet før 7 år etter hans død.

Den 19. desember 1857 døde han i Hjerterum, bare 33 år gammel og vart gravlagt på Vår frelsers Gravlund på selve julekvelden.


Lyst på 10 ekstra Poeng?
Syng og del din sangglede med oss!!! på instagram
Film deg selv og dine turvenner mens du synger og traller minst 2 vers av

Sangen "Blant alle lande":

Blant alle lande
i øst og vest
er fedrelandet mitt hjerte nest,
det gamle Norge med klippe borge
meg hu er best,

Fra Vesterhavet til Kjølens rand,
fra Nordishavet til Kristiansand,
der har jeg hjemme
og kan istemme:
Mitt Fedreland!

Jeg elsker eder, I gamle fjell
med høye tinder og dype vell,
med skog om barmen
og jern i armen
til tidens kveld!

Jeg elsker eder, I bekker små,
I stolte fosser, I fjorder blå,
I sjøer blanke,
hvis stille tanke
kan stjerner nå!

Jeg elsker furu- og bjerkelund
med toneklangen fra fuglemunn;
og meget aner
de dunkle graner
i vårens stund.

Kun høyt i Norden, tross mørkets bånd,
kan sommerlyset få overhånd,
så aftengløden
og morgenrøden
går hånd i hånd.

Ei alt, hva glimrer, er stort og godt,
det titt var bedre, som syntes smått,
jeg vil ei bytte
min norske hytte
med fremmed slott.
1-2 Vikåsen Våttån -Topptur 593 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai).

Hva: - Våttå vandring.
Turen inngår i Kjentmanns Våttå-vandring.
Hvor deltagerne blir kjent med Våttå-stedene og deres lange historie og betydning.

Utgangspunkt: Parkeringsplass Nylendet Vikan.
Postplassering: Toppen av Vikåsen

Gradering: Blå
Lengde: 2,3km 4,6 tur/retur
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, iløpet av mai 2018.
Kvalitet: skogsvei, skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
18 juli 1612
Det er en regnfull natt. Det er frykt i befolkningen, for vettene brenner og budstikka farer fra gård til gård - langs fjorden og oppigjennom dalene. Lysskjæret står høyt over husa på gården Vik.

Generalvaktmester Johan von Mønickhofen kom glidende inn fjorden, forankra 4 skip ved Vikkleivan. Gikk i land med 1200 leiesoldater fra Nederland. Mønickhofen sine tropper hadde ikke tid til å stanse lenge ute på Vikan. Men før de dro, satte de fyr på husa. - en straff for godset var gjemt bort. Våttå ilden hadde varslet Ole i Viig, slik at de hadde fått gjemt bort dyr og verdier i Gjømselberget.

Stjørdals befolkning ble i etterkant bøtelagt for ikke å ha yddet motstand mot Mønickhofens hær da den dro gjennom dalføret. Men Ole i Viig slapp fri fra forsvars bøtter året 1613 da ”hans gaard blei først opbrendt”.

Våttån på lå på toppen av Vikåsen med god utsikt til Våttån på Forbordsfjellet, Koksåsen, Strætasfjellet, Solems Våttån i Malvik, Våttån i Leksvik og Våttåkammen og Gråkallen i Trondheim.
Du kan se de dag i dag… stedene som fungerte som varslingsfjell i over 1000 år.

Tysk radiostasjon:
Under andre verdenskrig hadde tyskerne radiostasjon og observasjonspost på toppen.Du kan enda se spor fra piggtråd rester fra den tid.

Turmål hører sammen med:
Turmål 1-2A Svensken og 1-2B Gjømselberget "et sted på vegen"
1-3 Skardshåmmår runden 724 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Utgangspunkt/ Parkering: Parkerings plass Velvang
Postplassering: Utsiktspunkt Skardshåmmåren

Gradering: Blå -Rød
Lengde: 3600 km
Stigning.180 m
Skilting: Kjentmann
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti. Brat opp Geithulu
Ansvarlig: Kjentmann.no

Historie:
1-4 Høgberg-runden (Fallosen på Rykkja) 168 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 Explore Stjørdal

Hva:
Høgberget reiser seg med steile bergsider i det frodige og vakre landskapet ved Rykkja. Vi skal tre inn et landskapet til et sted som hadde en heilt annen betydning og forestillings verden for mennesket enn i dag,
Da er det alltid interessant å stille seg spørsmålet,
– Hva ser vi? - et forsvarsverk, - rester av bygdeborg fra folkevandringstiden (ca. 400 - 500/600 e.Kr
– eller trer vi inn til et helligsted? – et alter! - et sted som skulle fremheve fruktbarhet og alt liv i naturen? Et sted for å sverge sin ed? - et sted for tilbe livets fruktbarhet. - Hva mistet vi på vegen?

Utgangspunkt/ Parkering:Gjesteparkering Rykkja Kolonihage
Postplassering: Ved Kilde (hellige hvite stein)
Lengde: 1,9km
Stigning. 60m
Skilting: Ja (kommer iløpet av mai)
Merking: Blåmerket.
Kvalitet: Vei, tør skogsti.
Ansvarlig: Kjentmann

Historie:
(kommer)
1-5A Svehaugen Håmmårbukta Røykanlegg -Tirpitz 361 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 Explore Stjørdal

Utgangspunkt/ Parkering: Håmmårbukta Friluftsområdet
Postplassering:Røykanlegget Svehaugen
Skilt: skiltet med Kjentmann tur skilt fra Østre bunkers.
Merking: Blåmerket skogsti fra østre bunkers
Ansvarli: Kjentmann.no
Gradering: Blå
Lengde: 1,5km Stigning. 40m
Skilting: Kjentmann
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Veg, tør skogsti
Ansvarlig: kjentmann.no
1-5B Håmmårshaugen Håmmårsbukta Røykanlegg Tirpitz 420 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 Explore Stjørdal

Utgangspunkt/ Parkering: Håmmårbukta Friluftsområdet
Postplassering:Røykanlegget Håmmårhaugen

Skilt: skiltet med Kjentmann tur skilt fra Østre bunkers.
Merking: Blåmerket skogsti fra østre bunkers
Gradering: Blå
Lengde: 0,6 km Stigning. 40m
Skilting: Kjentmann
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Veg, tør skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no

I krig er det om å røyklegge sin aktivitet. I håmmårsbukta Friluftsalegg fines enda rester fra 2 røykanlegg fra krigens dager.
Anleggene sto tett i rundt fjorden, på holmer og skjær. Når alarmen gikk for flyangrep røykla heile fjorden for å skjule Tripitz beligget... les historien i Turguide 1 Explore Stjørdal
1-6 Bolkåsen 290 besøk 5 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Utgangspunkt: Parkeringsplass Bio Forsk Kvithamer.
Postplassering: Toppen av Bolkåsen, ved stien i sadelen mellom kollene.

Gradering: Grønn
Lengde: 1,6 km Rundtur
Stigning. 60m
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Bolkåsen:
Et gårds-og landskaps navn med opphav i gno. Bolkr, (Uttalt:”Bælkane”).
Brukt i betydningen bjelke, opphøyet høydedrag. Ordet ble også brukt om skilleveggen i en bås i fjøset.
Et sammenlignings navn som skulle fortelle hvor gården lå. Gården oppe på Bolkane, Skilleveggen, Ligger som en Bjelken i landskapet.
1-6B Fenologiske hage - et sted på vegen 311 besøk 5 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca. 16 mai)

Hva:
Rundtur i Bolkåsen og besøk av den Fenologisk hage

Utgangspunkt: Parkeringsplass Bio Forsk
Postplassering: Inngang porten til Fenologiske hage

Gradering: Grønn
Lengde: 1,6 km
Stigning. 60m
Skilting: ferdig mai
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

HISTORIE:
Alle har et forhold til fenologi!
De fleste av oss har et mer eller mindre bevisst forhold til endringer i naturen rundt oss. Mange er opptatt av været fordi det kan ha en betydning for hvordan vi planlegger den nærmeste fremtiden vår. Om våren er vi opptatt av når blomstene springer ut og om trekkfuglene kommer til vanlig tid.

Fenologi, vitenskapen om klimaets innflytelse på de periodiske forandringene hos planter og dyr. I botanikk prøver fenologien å forklare forholdet mellom klima på et sted og tidspunktet for starten av hovedfasene i plantenes, særlig trærnes utvikling i vegetasjonsperioden. Som hovedfaser regnes koppsprett og løvfall.

Den fenologiske hage i Bolkåsen drives av institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Kvithamar og er en av ca. 90 tilsvarende spredt rundt i hele Europa.
Nettverket av fenologiske hager koordineres av Humbolt-universitetet i Belin.

I hagen i Bolkåsen er det tilnærmet sammenhengende observasjoner fra 1964 og frem til i dag på knoppsprett, blomstring, høstfarge og bladfall på ca. 12 arter busker og trær.
Bjørka har 11 dager lengre vekst sesong i dag en i 1965, og er den eneste arten som det er registret tidligere knoppsprett og seinere løvfall på.

ETYMOLOGI:
Feno av gresk ‘vise seg, komme til syne’
10-1 Litj Lånkvollen 709 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis iløpet av 16 mai)

Hva:
Turen går til sjelfulle LitjLånkvollen

Startpunkt:
Parkeringsplassen på Skihytta Frigården

Postplassering:
Skiltstolpe vest for seterhuset

Gradering: Blå.
Lengde: 2,9km 4,8km Tur/retur
Stigning.
Skilting: (skifte til oransje skiltplater kommer i løpet av mai).
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Som navnet sier var det Litj Lånkvolle som Sætra her. Seinere Solem og Furan.
Vollen var i bruk til midten av 1930 åra.

I 1920 – 30 åra var det Anne(f 1904) og Ludvik(f 1898) Lertrø som hadde ansvaret for setringa
De to siste gjeterguttene i den siste perioden, var Ivar Hoås og John Bremset fra Stjørdal som delte oppgaven mellom seg. Ivar gjette omtrent 130 små og store geiter, 80 var melke geiter, John gjette 12- 15 melkekyr.
10-2 Refsingshåmmåren -Topptur i Salamanderensrike 336 besøk 100 poeng
Hva:
Topptur inn i salamanderens rike.
Vi beveger oss inn i kjerneområdene til salamanderen.
Salamandre er helt avhenging av heilt spesielle leveområder, med myrer, små tjern med riktig PH i vannet og gjemmesteder i berg og ur på vinteren.
Nå er mye av den leveområder truet grunnet store areal forstyrrelser på Frigården. Myrer og Salamander er blant annet en stor naturarv vi Stjørdalinger har spesielt stort ansvar for å ta vare på ...


Utgangspunkt: 2 stk
1 Frigården; Parkering skihytta Lånke IL
2: Malvik; Parkering Karlslyst undergang E6. Innkjøring fra Hommelvik.

Postplassering:
På furu på Toppen

Lengde:
Startpunkt 1: Frigården 4,5 km Stigning: 190m
Gradering: Blå
Skilting: Ja (kommer) Merking: Blåmerket.
Kvalitet: skogsti (kløvsti)
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Lengde:
Startpunkt 2: Karlslyst 4,9 km Stigning:
Gradering: Blå
Skilting: Ja Merking: Ingen frem til Håsetdammen,
Fra Håsetdammen Blåmerket.
Kvalitet: Skogsveg, grusset sti, skogsti fra Håsetdammen
Ansvarlig: Hommelvik kommune,
Fra Håsetdammen Kjentmann.no.

Historie:
Navnet må fortelle om bergets karakter,
Refsingshåmmåren - et grensefjell. Halvnaken og grå i huden på den ene siden, den andre frodig og grønn. Geologiske skillelinjer, der fjellets interiør skaper fjellets eksteriør. For fjell har en sjel og et indre liv. Fjell gir oss en urokkelig fornemmelse om tid og røtter. Fjell har en livssyklus så lang og uforståelig at menneskeheten kun er reduser til øyeblikk i deres liv. Rhyolitts tuff med dårlig bonitet på den ene siden den andre siden frodig og grøderik.
En grensestein, et punktum på en menneskeskapt skillelinje av territorier, kunstige linjer med kortsiktige bindinger, som en gul markeringsflekk i snøen fra en ulv eller rev, som en brunstgrop fra en elgokse. En representasjon av «det hære her e mætt det!». Grenser skaper utfordringer, konflikter og verdivalg. Alle er vi grensebærere i hvem vi er og hvordan vi møter omgivelsene. Menneske grenser, politiske skiljelinger varer ikke evig, nå er Nord og sør-Trøndelag en saga blott...
10-2 Svullu 384moh. Topptur 593 besøk 100 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Svulu; et sagnomsust turmål.

Startpunkt: Parkeringsplass Skihytta Lånke IL

Postplassering: Toppen av Svulu
Gradering: Blå
Lengde: 4,2 km 8,4 tur/retur
Stigning.
Skilting: (skifting til oransje skiltplater og med skilt kommer iløpet av forsommeren
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Svulu et sagnomsust turmål, et symbiotisk møtested mellom natur, kultur og det vandrende menneskets søken i skogens allmektige rikdom.
Skogens ånde, din pust, selve drivverket,pulserende livskraft, et økologisk samspill mellom insekter, sopper, fugler, planter og dyr, der frost
og nedbør spinner livsveven sammen for oss alle.

Et solur på Lånkvollen skal vise veg til rikdom. Den forjette sølvgruva. Drømmen om rikdommen finnes mellom to steiner hvor solen skinner kun to timer ved midtsommer. I Svulluskardet har mennesket lett forgjeves. Rikdommen er deg nærmet når du ikke leiter.
I Sagn tradisjonen skal det finnes en sølvgruve rikere enn Kongsberg gruver...
11-1 Høgberget - runden 228 besøk 30 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Vi tar turene langs de fine nettverket av turstier i Dyva "Dyvastiene".
100 fra Topp punktet ligger en gapahuk og utsiktspunkt utover Sorta --grenda mot Stjørdal.

Utgangspunkt: Parkeringsplass Info Skilt Lillemoåsen
Postplassering: Toppen Høgberget 220 moh

Gradering: Grønn
Lengde: Høgberg - runden 4,3 km
Stigning. 60m
Skilting: Ja
Merking: Delvis Rødmerket
Kvalitet: Delvis merket
Ansvarlig: Dyvastiene
11-3 Bjønnberg-runden -Topptur 469 besøk 90 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Flott tur opp vestryggen av Strætasfjellet, -utpå Bjønnberget til storslått utsikt over Stjørdalen.

Utgangspunkt:
Parkering Håkkåstuggu Dyva

Postplassering:
Toppen av Bjønnberget

Høydeover havet: 409moh.
Gradering: Blå
Lengde: rundtur på 8,2km
Stigning.
Skilting: Ja Bjønnberg-runden Kjentmann
Merking: Blåmerket (Går du med klokka, er det ikke merket i starten/ Omlegging grunnet hogst)
Kvalitet: skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Bjønnberget har fått sitt navn etter Bjønnstien, den blåmerka stien ned på nordvestsiden av Bjønnberget. Bjønn hadde fast tråkk her,- fikk navnet etter den dro med seg ei ku opp berget fra bygda...
11-4 Strætasfjellet Våttån -Topptur 601 besøk 90 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Strætasfjellet du store min, hvor fagert kan det bli...
Blåmerka stier fører deg opp fra mange kanter. Går du helle ryggen kan du besøke flere steder.

Startpunkt:
Det er flere startpunkt
Vi har valgt ut 2
1: parkeringsplass Myrplassen Sortaringen
2: Håkkåsstuggu Dyva

Postplassering: Ved benken på nordsiden av toppen(utsiktspunkt)

Gradering:Blå
Lengde:
1: Fra Myrplassen Sorta opp Håndbåggåkleiva 2,7 km
2: Fra Håkkåstuggu og vestryggen av Strætasfjellet 4,6km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogsti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
”Vita vørdør”
Det høyrdest ved natt et dunder på dør
og husbonden vaknar, spring fram og spør:
”Kva er det som belar"?-Jau no må de ut,
for varden lyser på høge nut!"
Og kvar mann visste i same ande
at no var det kome ufred til landet.
Av Per Sivle
11-5 Storvarden Strætasfjellet 488moh -Topptur 528 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Storvarden, 488 moh. Strætasfjellets høyeste punkt,
Et av Stjørdalens flotteste utsiktspunkt.

Startpunkt: 2 stk, men det er flere utgangspunkt.
1: Myrplassen/Eikra / Sortasringen
2: Øfstivollen (vegen er kun åpnet til Flaksjøen grunnet snø)

Postplassering: Sørsiden av Toppvarden

Gradering: Blå
Lengde:
utgangspunkt:
Myrplassen Eikra/ Sortasringen 3,1 km
Øfstivollen 3,2km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsti (kløvveg)
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Sommeren 1920 jobbet Vidkun Quisling, på Strætasfjellet.
Quisling var utdannet landmåler, i forbindelse med kartlegging skulle det bygges en varde på Strætasfjellets høyeste punkt 488moh.. Etter selve oppmålingen organiserte han byggingen og mange av gårdbrukerne fra Leksdalen var med å kjørte stein fra nærområdet rundt varden.
11-8 Hegra Festning (Festnings runden 3 turmål) 282 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
MOT er å reise seg opp, for å slåss for noe som er større en seg selv.
Hegra festning ligger i naturskjønne omgivelser, høyt hevet over dalbunnen med godt innsyn til den gangs veger mot øst.
Festnings-runden består av 3 besøks-punkt:
Turmål 11-8 Hegra festning.
Turmål 11-8A Kleivplassen
Turmål 11-8 Hegra festning.
Turmål 11-8A Kleivplassen
Turmål 11-8B Svartåsen

Utgangspunkt: Parkering Hegra festning

Postplassering: Ved Nordre Kommandotårn
Gradering: Grønn
Lengde: 0,3km
Stigning.
Skilting: Tilrettelagt kulturminne
Merking:
Kvalitet: Gruset sti veg.
Ansvarlig: Nasjonale Festningsverk

Historie:
Festingen het opprinnelig Ingstadkleiven fort.
Bygd i tiden 1905-1910 til forsvar mot svenske angrep etter unionsoppløsningen i 1905, fremstår i dag som et relativt inntak anlegg fra den tid.
Fikk sitt navn fra veg-leia mellom gården Fuldset og gården Ingstad, som gikk over Kleivplassen besøks punkt ExploreStjørdal 11-8A .

Fremstår i dag som et relativt intakt anlegg fra 1910, der sporene etter hendelsene i 1940 er godt synlig og bevart.
Slik som ved vårt besøks punkt, som fikk en bombetreff under aprildagene i 1940.
11-8A Kleivplassen (Festnings-runden) 259 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Grusveg fører oss til stedet og vegen som ga det opprinnelige navnet til Hegra festning; Kleivplassen og Ingstadkleiva.

Festnings-runden består av 3 besøks-punkt:
Turmål 11-8 Hegra festning.
Turmål 11-8A Kleivplassen
Turmål 11-8B Svartåsen

Utgangspunkt: Parkering Hegra festning

Postplassering: Finner du ved en av Kanon stillingene på Kleivplassen
Gradering: Grønn
Lengde: 2,0km tur/retur
Stigning.
Skilting: Tilrettelagt kulturminne
Merking:
Kvalitet: Gruset sti veg.
Ansvarlig: Nasjonale Festningsverk

Historie:
Kleivplassen (Ingstadkleiven) er opprinnelig husmannsplass, vegen på sørsiden av elva gikk over her mellom gården Fuldset og gården Ingstad, som den tid lå mye lengre oppe i lia. Vegen er farbar den dag i dag , og var Kjentmanns-post i 2004-2006.
Under aprildagen i 1940 var det ingen av de som var på Hegrafestning som viste av festningen på Kleivplassen.
11-8B Svartåsen (Festnings runden) ca 4,0km 260 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)
Hva:
Vi er på veg til festningsanlegget på Svartåsen
På vegen følger vi Tivonas Trollsti...
På den stien gjemmer det seg åtte troll -i trær, under røtter og ved steiner klarer du å finne alle?
Jeg fant ikke...

Festnings-runden består av 3 besøkspunkt:
Turmål 11-8 Hegra festning.
Turmål 11-8A Kleivplassen
Turmål 11-8B Svartåsen

Utgangspunkt: Parkering Hegra festning

Postplassering: Finner du ved en av Kanon stillingene på Kleivplassen
Gradering: Grønn
Lengde:1 km tur/retur
Stigning.
Skilting: Tilrettelagt kulturminne
Merking:
Kvalitet: Gruset sti veg.
Ansvarlig: Nasjonale Festningsverk

Historie:
12-1 Tønsås-runden (Festningsverk -Topptur) 1229 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Utgangspunkt/ Parkering:Lånke skole.
Postplassering: Festnings anlegg, ved flaggstang.

Lengde: 2,0 km
Stigning: 120 meter
Skilting: Kjentmann (ferdig skiltet til 1 mai 2018
Merking: Blåmerket sti
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no

Historier:
12-2 Reppasberg-runden - Festningsverk 1629 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(kommer ca 16 mai)

Utgangspunkt/ Parkering: Parkeringsplass Lånke Stadion
Postplassering: Utsiktspunkt Reppe gård
Lengde: 3,9 km
Stigning. 60m
Skilting: Nei
Merking: Turstier Reppasberget har rød merking
Kvalitet: Går langs vei, gangsti, skogsvei, tøre skogs stier.
Ansvarlig:
12-3 Steinmohaugen Bergkunst 663 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal.

Hva:
- møt mennesker igjennom kunst - skapt for tusenvis av år siden

Utgangspunkt/ Parkering: Parkeringsplass Hell jernbanestasjon
Postplassering: Under Helleristning
Lengde: 1,1 km
Stigning. 60m
Skilting: Ja
Merking: ingen
Kvalitet: Vei, gangsti, tør skogssti.
Ansvarlig:
12-4 Billedholmen -Topptur mot fjorden 1327 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal.
(Kommer ca 16 mai)

Utgangspunkt/ Parkering: Offentlig Parkeringsplass Hell stranda
Postplassering: Toppen av
Lengde: 3,8 km
Stigning. 40m
Skilting: Nei
Merking: Blåmerket fra molen Billedholmen.
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no
13-1 Koksåsen Våttån -Topptur 929 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Hva: - Våttå vandring.
Turen inngår i Kjentmanns Våttå-vandring. Hvor deltagerne blir kjent med Våttå-stedene og deres lange historie og betydning.

Utgangspunkt/ Parkering: Parkeringsplass Turstier Koksåsen
Postplassering: Furu på Toppen av Koksåsen
Lengde: 2,8 km
Stigning. 235m
Skilting: Ja, Kommer i mai
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: gruset sti, tør skogsti.
Ansvarlig: KMS
13-2 Monsberga Cæsar-Grossbatterie -Trimrunden San 1621 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca mai)

Hva:
Vi besøker Cæsar Grossbatterie i Monsberga mitt i hjerte av Stjørdal.
I dag blitt til et vel utnyttet friluftsområde.
Vi tar deller Trim-runden i Sandskogan - Monsberga.

Utgangspunkt: Svømmehallen/
Postplassering: Ved benken på Sørøstlige Flakstilling(
Meter over havet:40

Gradering: Grønn
Lengde:Trim-runden 2,8km
Stigning.
Skilting: Ja (Trim-runden)
Merking: Ingen
Kvalitet: Vei, skogsvei, sti.
Ansvarlig: ??

Historie:
Monsberga var det mest omfattende anleggsarbeidet når det gjaldt luftvernstillinger i Stjørdal under 2. verdenskrigen. Tyskerne ga navnet Cæsar-Grossbatterie. Anlegget besto av 12 store 88 millimeter luftvernkanoner "Flak" (Flug Abwehr Kanone). Hver kanon hadde en besetting på 5 personer. Fakkbatteriet på Kongshaugen i same størrelse var betjent med 150 mann fult oppsatt. Under Monsberga lå en bestialsk fangeleir, men det er enn annen historie.
13-3 Sutterøyberget -Topptur 626 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Utgangspunkt:
Postplassering: Stubbe på høyeste topp Sutterøyberga
Høyde over havet 58,6

Lengde:
Stigning: 120 meter
Skilting: Ingen
Merking:Ingen
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.

Hva: Vakkert utsiktspunkt over Stjørdal

Historier:
13-4 Husbyaunhåmmåren 537 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)
Hva: Nærtur.
Utsiktspunkt utover byen Stjørdal og fjorden.

Utgangspunkt: Parkering Remyra / Barnehagen Husbyåsen
Postplassering: Trigpunkt Husbyaunhåmmåren

Gradering: Grønn
Lengde: 1,1 km
Stigning. 60m
Skilting: nei
Merking: Nei (Det blir laget tursti mellom vanntanken og Parkeringsplass Remyra i løpet av sommeren.

Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no

Historie:
Steinalder funn av skafthuløks på Finnmyra

Finnmyra:
Et navneminne om samisk tilhold og gammel trekkrute for rein mellom Forbordsfjellet og Strætasfjellet.

Brenntorvfabriken:
I 1901 startet brenneriet på By brenntorvfabrikk på myra, med over 30 arbeidsplasser i sommer halvåret.

Husby:
Husby er et markant stedsnavn i Stjørdals kulturlandskap, antagelig har gården skiftet navn, slik at dette er et ungt navn på gården.

Gården Husby har hvert bosett siden yngre bronsealderer til vikingtid.
En bosetting som lå ved sjøkanten, og som stadig opplever at havet trekker seg ut igjennom fjorden. Idet lagunen foran gården (Husbymyra) omdannes til et sumpområde i århundrene etter Kr.f. hemmer hemmes utvikling av sentrumsfunksjoner i området i eldre jernalder.

Husby var et vegkryss:
Husby får først igjen sin sentrale posisjon når elva slynger seg rolig rundt Værnes forbi Moksnes, Husby og gjorde en permanent overfart i dette området mulig. Det er her på elvemelen ved det gamle overfartstedet du finner den historiske Husbygården og dens gravhauger. I dag nedbygd av boliger. Et veikryss for ferdselen tvers over dalen og videre østover.

Navnet Husby:
Ser man på navnet Husby, lå Husby gårdene på steder knyttet til gamle landtrafikk. Slik som Stjørdal er et samferdsels messing knutepunkt i dag.

Husby-begrepets opprinnelige betydningen kan være ”gård med husrom for ferdafolk”.
Elva endrer igjen sitt løp omkring år 1000 og ferdselen legges lenger ned mot Værnes og Hus i Lånke. Husbygården mister igjen sin sentrale posisjon.

Ny tursti:
Det blir i løpet av sommer 2018 ordnet ny tursti mellom vanntanken og Remyra. Etter den historiske vegen som ble benyttet til frakt av brenntorv, og fra skifer industrien i Remarka.
13-5 Stugguåsen -Flukten til Amerika 306 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis mai)

Hva:
Et nettverk av turstier snor seg rundt i skogsåsene rundt Kinnset.
Du skal til toppen av Stugguåsen.
Utarbeid av Jan Morten Stokkhaug

Utgangspunkt:
Parkeringsplass Kinnset.

Postplassering: Ved trimkasse toppen av Stugguåsen

Gradering: Grønn
Lengde: 0,8 tur retur
Høyde over havet: 206moh
Stigning.
Skilting: Nei
Merking: Nei
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.
Foto: Jørn Konradsen

Historie:
Flukten til Amerika. - Vi er egentlig på veg til et annet sted.
For meg startet livet som karttegner nettopp i denne åsen for 38 år siden i 1980. Her møtte jeg Lokalhistoriker Kåre Berg, som jeg ble med på en vandring den dagen til det stedet vi egentlig skal besøke.
Kåre lærte meg den dagen å lese spor i landskapet, som til slutt førte til Kjentmann.no.
- Midten av 1800-tallet, handlet om oppbrudd og opprør. Det var fattigdom i Norge og elendigheten hadde en logikk. De fattige hadde tre muligheter: Flykte, protestere eller være tro mot elendigheten.
For meg vill alltid Stugguåsen påminne meg om folket som syngende dro på flyttelasset på veg fra fattigdom og elendighet i Kinnsetåsen til det forjette Amerika.

Stugguåsen;
Navnet kommer fra en stue som lå ved foten av åsen. Den gamle vegen fra Kinnset gikk sør før åsen, øvet øye ser enda spor fra vegleia.

Kinnset/ kjynnset: Gården som lå ved Tjønna, Tjønna inneholder karpefisken Karus. brukt under faste av munker/ pilgrimmer.
13-7 Kvilstein og husmennene 148 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis i mai)

Hva:
”Her har jeg kvilt mang en tung en bør”, sa husmannen under Opheim på vei til Husåsen.

Startpunkt: Parkeringsplass Resvee /skibrua

Postplassering: Gran ved Kvilstein
Gradering: Grønn/blå
Lengde: 3,4km 6,8km tur retur.
Stigning.
Skilting: Nei, (oransje skilt hvor du skal ta av)
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: Gruset, platet sti, skogs sti siste 10 meter
Ansvarlig:

Historie:
Turmålet var Kjentmannspost 19 i håndbok nr 2 2006-2008.

Vi skal inn ta fatt en bit på Husmannsstien fra Opheimgårdene til husmannsplassene Hessjøplassen og Husåsen og besøke Kvilstein.
”Her har jeg kvilet mang en tung en bør”, sa husmannen under Opheim på vei til Husåsen. Å gå uten bør gir lett en gange, men etter hvert får vi alle hver vår bør langs livets sti. Slik skapes nye refleksjoner, tanker og syn på livet. Så lenge livet går i motbakke så går det oppover. Å leve i nuet og nyte hvert et skritt av livets rikdom er en edel kunst. Kvilsteinen ligger der mosegrodd ved hus-mannens sti fra Opheimgårdene til de gamle husmannsplassene på Husåsen og Hessjøplassen.
( kommer oppfølger ;0))
2-1 Forbordsfjellet Våttån 296 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Panorama over Trondheimsfjorden

Utgangspunkt: parkeringsplass Bergskaret
Postplassering: Skiltstolpe på Toppen

Gradering: Blå
Lengde: Rundtur 5,2 km
Høyde over havet: 590 m
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.
Foto: Geir Horndalen


Historie:
”Den eldste varde havde været bygget opfor Svartberget, der Skatvals og Forbords skille¬merke går op. Senere i tiden blev den flyttet til nordvestre pynt på fjeldet for des bedre at sees over Indherred. Der var opsat, om¬muret en 12 a’ 15 alen høi stok, gjennemboret med to pinder i kryds ca 8 alen nedenfra. Så var der reist 10 a’ 12 alen lange stenger rundt stolpene, omgjort utvendig med en steinur. Innvendig ble da etslags teltrum, som var fylt med smahugget spiik-furrurødder. Udenfra lå flere læs spiik i en bråt. Vagtstuen, om¬trent 3 og 5 alen, var så høi at en mand kunde stå opreist under mønsåsen, en liden dør i østre tverveg og en utkigsglugge i hver av de andre vegge. Varden blæste overende i en storm sist i I840-årene, og i ”Thranetiden” 1850-51 tog husmændene og drog hjem til brænde både Våttån, Våttåstuggu og spikje.”
2-1A Våttåstuggu - et sted på vegen 185 besøk 30 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Det har nå godt 15 år siden Kjentmann ryddet og merket Våttåstien.
I dag en av Stjørdal mest benytta turstier, er en del av Vandringsleden "Trail of HighFive.

Utgangspunkt: Parkeringsplass Bergskleiva
Postplassering: Ved Stolpe/ hvor våttåstuggu sto

Gradering: Blå
Lengde: 5,2km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: skogsvei, sti. Tør og fin og gå/ bratt
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Våttåvaktas sti gikk fra Østre Forbord og gikk i sikk- sakk rett opp til toppen. Våttåvaktas historie vil du finne Turguid1 Stjørdal.
Stedsnavnet Forbord: betyr gården/stedet som ligger på randen framfor noe "Fjellet".
2-3 Bukammen 500moh. - Topptur 119 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(kommer i mai

Hva:
Opp Hansken - et bratt lite eventyr på skråplan, -historiske veifar -igjennom urskog og blokk mark til Solsiden av Stjørdal.

Postplassering: Toppen av Bukammen

Startpunkt: Parkeringsplass Ner Buan
Gradering: Blå
Lengde: 1,6km 3,2 km tur/retur
Stigning: 320m

Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogssti
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Turen går langs et historisk vegfar, - en del av det som ble kalt "Høgbergstien" Kløvsti fra Holan til Borås osv., - var en av hovedferdselvegen øst-vest. Men det er kjørt ned tømmer med hest og traktor her...det kan du tenke på når du klore deg fast.
2-5 Forbordsvollen 162 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Forbordsvollen
Åpen Fjellstyre hytte
2 senger, 4 soveplasser, gasskomfyr/ vedfyring.

Turen er en del av Kjentmann den 47 km lange vandringsleden "trail Of HighFive" mellom Åsen og Stjørdal og Forbordsfjell runden, begge åpner om kort tid

Utgangspunkt: Parkeringsplass Forbordslian

Postplassering:
Gran mellom utedo og Hytte.
Høyde over havet: 559moh
Gradering: Blå
Lengde: Avmerket tur er på 6,4km,

Stigning.
Skilting: Ja (HighFive) Og Forbordfjell-runden
Merking: Blåmerket, merking mangler 10 meter ferdig i løpet av 3-5 mai 2018
Kvalitet: Skogssti- veg - skogsveg
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Av merket rute blåmerket sti/ følger den eldste kløvsti til Forbordsvollen.
Setervoll for Forbord gårdene, var utsatt for rovdyr, bjørn og ulv.

Turen blir en del av Kjentmanns vandringsled "HighFive" og Forbordfjell- runden
2-5A Strukbakken - et sted på vegen 259 besøk 30 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Tur langs gammel ferdsåre.
Vi følger gammel ferdselsveg fra Forbord - Forbordsvollen osv, ses som hulveg ved siden av vege på begge sider. Fra Lundkneppet ved Struka følger deler av den 47km lange vandre ruta "HighFive" mellom Åsen jernbanestasjon og Stjørdal jernbanestasjon.


Utgangspunkt: Parkeringsplass Finnplassen i Forbordslia
Postplassering: Toppen av Strukbakken

Gradering: Grønn
Lengde: 3,3 km Tur/retur
Høyde over havet: 310 moh
Stigning.
Skilting: (kommer i løpet av mai)
Merking: Blåmerke
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Kommer
2-5B St-Olavsbekken - et sted på vegen 160 besøk 30 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Vandring langs historisk veg mellom nord og sør,
Her oppe i nordhalla fantes ei kro frem til 17 tallet, Spillemanns berget navne mine fra Fellemaker som bodde på en av husmannsstuene langs vegen.

Tips:
Parker på utgang punkt1, sykle sykkelveg- Sve- Langstein, sett fra deg sykkel ved utgangspunkt 2. Gå tilbake.

Utgangspunkt 1:
Parkeringsplass Forbordslian.

Utgangspunkt 2: Langstein Høyre side retter etter jernbane undergang.

Postplassering: Sti krysser St:Olsbekken

Gradering: Blå
Lengde:
Stigning. 60m
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.
Bilde:
Tor Bjørgen
Merking og skilting Langs Hike Five Strekningen Langstein - Forbord-Forbordsfjellet, er gitt i gave fra hans 80 årsdag. ferdig mai juni 2018.


Historie:
Olav Haraldson....
2-5D Rammeldalsvollhøgda - et sted på vegen 98 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Vakrere kan det ikke bli, fjord fjell og skog til alle sider.
Turen er en del av Kjentmanns 47 km lange vandringsleden "trail Of HighFive" mellom Åsn og Stjørdal og en del Forbordsfjell runden, begge åpner om kort tid

Utgangspunkt: parkeringsplass Begskleiva

Postplassering: Varden på Toppen av Rammeldalsvollhøgda eller haugen...
Høyde over havet: 559moh
Gradering: Blå
Lengde: Avmerket tur er på 6,4km,

Stigning.
Skilting: Ja (HighFive
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogssti- veg - skogsveg
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
3-1 Steinshåmmåren Topptur 308 besøk 30 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Utgangspunkt/ Parkering: Høyre side rett etter jernbane undergang
Postplassering: Toppen av Steinshåmmåren
Lengde: 2,6 km
Stigning.220m
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no
3-2 Løkshåmmår - runden 5,6km 385 besøk 60 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Vi følger vandringsruta " Trail of HighFive" inn i Stjørdal villeste og dramatiske landskap i form og historie. Igjennom storslått viltert landskap snor det gamle sti faret seg igjennom trolsk gammelskog. Brukt som ferdselåre til slått, og utferd til Vududalen og tyske soldater på streif vaktI

Utgangspunkt: Parkering Rundhaugen ved Drogset
Postplassering: Kolle/ Utsiktspunkt

Gradering: Blå
Lengde: Rundtur 5,6km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, skogsti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
3-2A Saltvegen -et sted på Vegen 343 besøk 10 poeng
Hva:
Saltvegen, et navne minne fra innlandsbøndene som kom denne veg for å skaffe salt ved saltkokeriene ved Fættenfjorden/ saltøya. «Gruvevegen» om transport mellom Bulandsgruve og utskipingshavna ved Såberget. Såberget, et minne om fruen på Stein som ble fristet til å vekke «hain sjøl» (se Turguide1 Stjørdal).

Utgangspunkt:
Postplassering:

Gradering: Blå
Lengde: Løkshåmmårrunden 5,6km
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: Tør, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
3-2B Bombemyra - Et sted på vegen 328 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Myra var brukt til utmarks-slått, og hadde navnet Slåttmyra. Etter aprildagen i 1942 når engelske bombefly sneiende over åskammen på bombetokt imot Tirpits, datt en av bombende ned i myra, et svært krater vises den dag i dag 5 meter fra skiltet, siden ble myra hetende Bombemyra.

Utgangspunkt: Parkering Rundhaugen Drogset
Postplassering: Bombemyra ved Trail Of HighFive

Gradering: Blå
Lengde: Løkshåmmårrunden 5,6km
Høyde over havet: 200
Stigning.
Skilting: Ja
Merking: Blåmerket, ferdig mai.
Kvalitet: skogsvei, skogssti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
3-3 Skordalsvola 521moh. 186 besøk 60 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Euforisk, Skordalsvola byr på en av de flotteste toppturene vi har i regionen. Hvert Kjentmannspost og 5 på Topp tur i snart 15 år.
Kåret som en av de flotteste turmål i Stjørdal av kjentmanns brukere.

Utgangspunkt: Parkeringsplass Elvkløfting Øver-Langstein
( Ikke skiltet fra hovedveg ned til parkering)

Postplassering:
Topppunkt Skordalsvola
Høyde over havet: 521moh

Gradering: Blå
Lengde: 3 km 6km tur/retur
Stigning. 350m
Skilting: Ja Kjentmann
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, skogsti. Tør
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Turen går opp Hestvegen til "Øyvollen" Saltøysetra. Se Turmål 3-3B Øyvollen-et sted på vegen).

Fra Øyvollen følger den blåmerka stien kløvstien over passet oppe Bjønnmyra ved Kaukarkollen mot Åkersetra.
Fra Bjønnmyra e det kunn 1 km til den euforiske Skordalsvola.

Gamle stedsnavn er fortalte kart, mennesket eldste språk,
beskriver et sted slik at andre skal kjenne det igjen:
Skordalvola har fått sitt navn i fra gården Skordal. av Gno., Skor 'Berghylle' avsatt i en fjellhylle / kupper landskap, flate nedenfor et berg...


3-3B Øyvollen -et sted på vegen 117 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Øysetra -et sted på vegen imot Skordalsvola turmål 3-3.

Utgangspunkt:
Parkeringsplass ved Elvkløftin
Ikke skiltet ifra hovedveg ned til parkeringsplass.

Postplassering: Ved stien igjennom tune på Øysetra

Gradering: Blå
Lengde: 1,5 km ca.(halveis til Skordalsvola
Stigning.
Skilting: Ja (Skilt kommer i løpet av mai)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogsvei, skogsti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Vi følger Heststien til Øysetra, - det stiger jevn...

Saltøysetra betegnet "Øysetra" lokalt, var setervoll for gården på Saltøya.
Gården har antagelig fått sitt navn fra Saltutvinning, fordampe sjøvann til salt. Frem til 1500-tallet ble alt salt i dette landet fremstilt ved å fordampe sjøvann. Det gikk med enorme mengder ved til denne fremstillingen.
Besøk også turmål 3-2A Saltvegen.
3-4 Skinnaren - Bortgjemt 55 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis våren 2018)

Hva:
Skinnarvollen, bortgjemt, trollmomsfull og særegen.
En del av 47 km lange vandringsleden HighFive fra Aasen -Stjørdal.
Skinnaren er under oppussing, for å ta i mot overnattingsgjester
Postplassering:
Skiltstolpe vest for den åpne hytta.

Startpunkt: Skei Langstein
Parkeringplass ved lysløypa.

Gradering: Blå
Lengde: rundtur på 7km
Stigning: 250m

Skilting: Ja
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, skogssti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Sæter for Fløan og Hesstein. Gården Brakstad sætret her 1860 åra.
Navnet skinnaren kan komme av et ord for samer, eller et norrønt ord "skinnari", Skinnfelmaker.
Mer historie finner du i Turguidenr1 Explore Stjørdal kommer i løpet av forsommeren
5-1 Haverkleiva -fotefar fra St Olavs Hvite hest 151 besøk 60 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis ca 16 mai)

Hva:
Haverkleiva, et vegnavn som skjuler et av våre eldste vegfar.
Her kjempet Olav Haraldsson med trollene i Skjelstadmark, enda ser du "Fotefara til St Olav Hvite hest på bergflata"
... om det finnes troll i Skjelstadmark enda...det får du vel alltid vite...
Utgangspunkt:
2 stk
1 Bremset parkering vedsaga.
2 Bråttåsen Rådalsvegen

Postplassering:
På Furu ved svaberget med bergkunst.

Gradering: Blå
Lengde:
1,8 fra utgangspunkt Bremset
1,4 km fra utgangspunkt Brattåsen Rådalen

Stigning.
Skilting: Ja, Kjentmann
Merking: Blåmerket, Kjentmann
Kvalitet: Skogsvei, skogssti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Navnet Haverkleiva kommer av; Geitebukk. Et vegnavn som beskriver den bratte ryggen vegen går over. Turen går langs landskapets eldste vegfar, du ser spor her og der. Som hulveg, blankslitt berg, dump i myra, kommer og går...
Turguide 1 blir du kjet med historien langs vegen..
5-4 Dammstuggu 310moh - arbeidsliv 87 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis i mai)

Hva:
Besøk Raudådammen og Damstuggu, en åpen hytte beliggende på et sjelfult sted.
Raudå-runden, opplevelsesrik rundtur.
På vegen besøker du badevennlige fossefall, gapahuk, den åpne hytter, med blant annet sjelfulle Damstuggu, Raudådammen tømmerfløtins dam.

Postplassering: På Utedo-vegen Damstuggu

Vegen dit:
Kjør til Forradal - ta av til venstre ved gården Brattsberg forbi gården Tylden.
Tyldvegen/Bomveg kr 50,-

Startpunkt:
Parkeringsplass/ gapahuk Gamle Raudåvollen

Lengde: Raudå-runden 4,7km
Gradering: Blå
Stigning:

Skilting: Ja (skiltplater står oppe/ mangler skilt)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsveg/ sti. Tør / lettgått
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
se Turguide1 ExploreStjørdal
Raudå et navne minnet av "raudi" myrmalm, Stjørdals første store industri eventyr fra 200-600 e.kr, En historie vi skal bli kjent med på andre turer inn ei Stjørdal fjellverden.
5-4A Tyldfossen - Arbeidsliv/ - et sted på vegen 75 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis i mai)

Hva:
Stjørdal farligste arbeidsplass.
Trolske Tyldfossen skjærer seg ned i gjelet, fosseduren overvelder, vannet kastes ned mellom bratte stupkanter. Kjentmann tar deg hit, slik at du skal få et innblikk i tømmerfløternes tøffe hver dag og gjøre minne på de som mistet livet i fossen og til de som ble sittende igjen.

Postplassering: på ei hylle nede i fossejuvet
(Ferdes på eget ansvar). Hver forsiktig , bratt og ulendt

Vegen dit:
Kjør til Forradal - ta av til venstre ved gården Brattsberg forbi gården Tylden
Tyldvegen/ Bomveg kr 50,-

Startpunkt:
Parkering ved Minnested fløteulykke Tyldfossen.


Gradering: Blå
Lengde: 0,2km
Stigning: 60m

Skilting: Ja (skiltplater står oppe/ mangler skilt)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Skogssti/ bratt
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Dette er et sted tømmerfløterne hadde respekt for. Tømmret laget ofte trollknuter over eller i fossen. Det krevde kløkt å mot å innsikt å løsne de i en flomstor elv.
Sett deg ned å la fosseduren dra tankene tilbake til 7 september i 1865.

Et lag på 5 mann skulle løyse enn vål oppe ved Tyldfossen. En av karene, Peder Fosstrø gikk i land for å lage en ny handspik. Han blei ferdig og det begynte å regne, en av karene ute på vålen ropte, Jon Lillenes: «ta med kofta mi når du kjem « . «Du hi fill stynnj te å gå ætt koftån sjøl» svarte Peder Fosstrø. Jon gikk straks og her inntraff et av de merkelige tilfellene. Før noen av de karan kom ut på vålen igjen løsna den heilt uventa. Og de 3 karene som var der ute Ola Beitland, Jon Flåen og Gunnar Flåbakk, forsvant i et kaos av tømmer og skum utover det 70 meter høye fallet. Det var lite medfølelse enka til en av de som drukna i fosen møtte da hu sku hent lønna til sin mann.» Det blir får fem og en halv dag» - sa fløyter sjefen « For den siste ettermidagen kom han ikke igjen» Enka stod og gråt stilt og sa «det vart lenger før hain kom at åt oss».
5-4B Raudåvollen -Raudå-runden 4,7km 80 besøk 10 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis i mai)

Hva:
Ruådå-runden, opplevelsesrik rundtur.
På vegen besøker du badevennlige fossefall, gapahuk, den åpne hytter, med blant annet sjelfulle Damstuggu, Raudådammen tømmerfløtins dam.
Postplassering: Veggen på Raudåvollen
Kjør til Forradal - ta av tilvenstre ved gården Brattsberg forbi gården Tylden
Bomveg kr 50,-

Startpunkt:
Parkeringsplass/ gapahuk Gamle Raudåvollen

Lengde: Raudå-runden 4,7km
Gradering: Blå
Stigning:

Skilting: Ja (skiltplater står oppe/ mangler skilt)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsveg/ sti. Tør / lettgått
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
Raudå et navne minnet av "raudi" myrmalm, Stjørdals første store industri eventyr, som vi skal bli kjent med på andre turer inne på fjellet.
Raudåvollen har hvert seter for flere gårder. Hadde 2 "skjøl" (bostedhus på vollen). Langt ned etter andre verdenskrig.
Juni 1940 Stå mitraljøsa klar i fjøsdøra på vollen.
Her ga den siste Norske avdeling i Sør-Norge opp kampen og gjemte våpna under "Skjølet" (bolighusen på en setervoll).
Seterfolket hørte utpå sommeren at våpna ble henta , men ingen torde se ut....
8-1 Flåtjønn - runden 139 besøk 80 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal

Startpunkt: parkering Bergly samfunnshus
Postplassering: Ved bekkutløp Flåtjønna
Lengde: 5,4 km
Stigning. 320 m
Skilting: nei (Kjentmann ferdig vår 2018)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: Bratt, Grusveg, skogsvei, sti.
Ansvarlig: Kjentmann.no
8-2 Ruvlen/ Rulen 486moh Boreale vidder -Topptur 59 besøk 90 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
(utgis i mai)

Hva:
Ruvelen, storslått og vidstrakt, gir et sanselig møte med ordet «darshan». Et Sanskrit ord som beskriver et møte med ansikt til ansikt med naturens fysiske manifestasjon av det hellige. «Boreale vidder», formet av et klima med mye nedbør og en kort vekstsesong, der døde plantemateriale brytes sakte ned, et sted hvor det lett dannes myrer.

Postplassering: Toppen av Ruvelen

Startpunkt: 2stk
Startpunkt 1: Håkkåshuken Parkering
Gradering: Blå
Lengde: 2,6 km
Stigning: 150m

Skilting: Ja (skiltplater står oppe/ mangler skilt)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, skogssti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Startpunkt 2: Bergly samfunnshus Parkering
Gradering: Blå
Lengde: 5,9 km
Stigning: 500

Skilting: Ja (skiltplater står oppe/ mangler skilt)
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsvei, skogssti.
Ansvarlig: Kjentmann.no.

Historie:
De fleste topper i Norden betegnes med ord som viser til sin form og størrelse (høg, tjukk, ruvende). Navnet på toppen er beskrevet forskjellig igjennom tidene. Ordet «ruvl» betyr, ei ujamn, ru overflate, eller så kan navnet inngå i ordgruppen «rul» med betydningen tykk uformelig, rundaktig og bred.
8-3 Grønfjellpynten 638moh -Topptur 130 besøk 100 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
kommer

Hva:
Grønfjellpynten gir et storslått panoramabilde, ser du de magiske øyeblikkene på vegen er du et rikt menneske. Store deler av turen går langs en kløvsti. Kløvstier danner vakre linjer i landskapet. Skapt i nødvendighet, i bevegelsen fra den nedsatte og løftede fot. Generasjoners fotavtrykk fra dyr og mennesker, kulturlinjer fra bygda og inn til fjellets rikdom. Hele denne turen i seg selv er en rikdom, et fantastisk møte med det boreale landskapet, artsfattig, men spiller likevel en viktig rolle i jordens klima, mer enn de tropiske skoger.

Postplassering:Skiltstolpe , 15 sør for topppunkt.
Startpunkt: Flora - Parkeringsplass Sæteråsen
Gradering: Blå
Lengde: rundtur 3,9 km 8 km tur/retur
Stigning: 290m
Skilting: Ja (skiltplater mangler
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsti (kløvsti til Mølsktjønna)

Ansvarlig: Kjentmann.no

Historier:
8-3A Brattbekktjønna turområdet 160 besøk 20 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
kommer

Hva:
Et av Stjørdal mest sjelfulle - best tilrettelagte turområder i Stjørdal - etter Kjentmanns smak. Stedet er et storslått øyeblikk i møte med livets kraft. Vann; - brusende bekkefar, -stillferdig vann, et storslått møte Stjørdal natur og det boreale landskapet. Stedet er en hender til det boreale landskapet.
For her kan alle møtes på tur, - i dagens tidsånd, tørrskodd, familier med barnevogn, god rulle stol. Benker gapahuk og bål-plasser dandert i rundt vannet.

Postplassering: Ved stien sør enden av Brattbekktjønna

Startpunkt: Flora - Parkeringplass sæteråsen
Gradering: Grønn
Lengde: rundtur 2,3 km
Stigning: 15 m
Skilting: Ja
Merking: ingen
Kvalitet:
Gruset bred sti.
Sekskanten Hytte, gapahuk, benker båtplasser, utedo.

Ansvarlig:
Brattbekktjønnas venner. Stiftet i 1990
Fikk kommunens kulturpris i 2014
8-3B Mølskhuken - et sted på vegen. 132 besøk 40 poeng
Beskrivelse se: Turguide1 ExploreStjørdal
kommer

Hva:
Ei vakker lei, er aldri tung å gå. Mølska triller sine toner på veg til havet

Postplassering: Vegen på Mølskhuken
Startpunkt: Flora - Parkeringsplass Sæteråsen
Gradering: Blå
Lengde: rundtur 2,5 km 5 km tur/retur
Stigning: 80m
Skilting: Ja (skiltplatermangler
Merking: Blåmerket
Kvalitet: skogsti (kløvsti til Mølsktjønna)

Ansvarlig: Kjentmann.no

Historier:
Mølska av