Turmål

Appelsinhaugen skiløypekryss 144 besøk 2 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa opp og bak Kamferhaugen mot Storhøe
Bukletten kryss mot Grimsbu 111 besøk 2 poeng
Parker ved Grimsbu Turistsenter og følg skiløypa gjennom campingplassen og over jordene opp bak Bukletten. Kan også parkere ved avkjøring til Kakkeldalsvegen i Liavegen og følge skiløypa østover.
Buste 76 besøk 2 poeng
Parker ved Furutjønne og følg skiløypa langs Sætervegen, her er det parkeringsavgift.
Depla 89 besøk 2 poeng
Parker ved Furutjønne og følg skiløypa langs Sætervegen, her er det parkeringsavgift.
Fatfjellsætran 16 besøk 3 poeng
Parker ved Grimsbu Turistsenter og ta skiløypa mot elva Kakella og følg den oppover.
Grimsa Gammalbrue 36 besøk 1 poeng
Parker ved Fallet like etter avkjøringen, ved containerene og følg skiløypa langs gammelvegen sørover kan også parkere ved Blæsterdalen, infopunkt ved riksvegen og gå Dørålsvegen ca 300 meter like ved bommen å ta skiløypa nordover.
Grønnhøe 177 besøk 2 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa mot Grønhøe, Kan også parkere ved Folldal Fjellhotelll og følge skiløypa opp mot Grønnhøe, her er det parkeringsavgift.
Gåsåe bru 44 besøk 2 poeng
Parker i enden av Nygruvvegen og følg skiløypa forbi Lurven, denne vegen har bomavgift. Kan også parkere ved Nordre Dalåsen og følge skiløypa østover.
Husombekken 89 besøk 2 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa opp og bak Kamferhaugen mot Storhøe
Jensasæter (ved Bekksætra) 148 besøk 3 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa opp forbi Grønnhøa, kan også parkere ved Grimsbu Turistsenter og følge skiløypa gjennom campingplassen over jordene og opp bak Bukletten.
Kamferhaugen 220 besøk 1 poeng
Parker ved Folldal Gruver å følg skiløypa opp og bak Kamferhaugen og skrå opp mot toppen.
Kvitdalssæter 66 besøk 2 poeng
Parker litt vest for Nordre Rundtom langs Kvitdalsvegen og følg skiløypa langs Kvitdalsvegen.
Langbekkosen 10 besøk 2 poeng
Parker ved Grimsbu Turistsenter og ta skiløypa mot elva Kakella og følg den oppover.
Lirostjønne 130 besøk 2 poeng
Parker ved Sveen i Svevegen og følg skiløypa på sørsida av Brennhovda. Kan også parkere ved enden av Nygruvvegen og følge skiløypa forbi Nygruva, her er det bomavgift.
Ljosmyrdalen 169 besøk 2 poeng
Parker ved Sveen i Svevegen og følg skiløypa på nordsida av Brennhovda. Kan også parkere ved enden av Nygruvvegen og følge skiløypa forbi Nygruva, her er det bomavgift.
Lonamorka 28 besøk 1 poeng
Parkering, kjør Lonavegen gjennom gardene og parker ved vedplass like etter grinda, ta skiløypa vestover.
Lurven 119 besøk 2 poeng
Parker i enden av Nygruvvegen og følg skiløypa mot Lurven, denne vegen har bomavgift. Kan også parkere ved Sveen i Svevegen og følge skiløypa forbi Nygruva.
Malmvegen kryss vest for Ligard 159 besøk 1 poeng
Parker ved avkjøring til Kakkeldalsvegen i Liavegen og følge skiløypa østover.
Nygruva 233 besøk 2 poeng
Parker ved Sveen i Svevegen og ta en av skiløypene vestover, kan også parkere i enden av Nygruvvegen og følge skiløypa til Nygruva, her er det bomavgift.
Nygruvhøgde 111 besøk 1 poeng
Parker ved Sveen i Svevegen og ta en av skiløypene vestover, kan også parkere i enden av Nygruvvegen og følge skiløypa til Nygruva, her er det bomavgift. Fra Nygruva går løypa sørover opp på Nygruvhøgda
Nysætervegen gapahuk 90 besøk 2 poeng
Parker ved Nordre Dalåsen og følg skiløypa vestover. Kan også parkere ved Eide bru og følg skiløypa forbi Sletten Fjellgard.
Reinslia 24 besøk 3 poeng
Parker ved Stormoegga Skiarena og følg Reinslivegen.
Reinslivegen kryss Rauklettlivegen 27 besøk 2 poeng
Parker ved Stormoegga Skiarena og følg Reinslivegen.
Rundtomhuset 54 besøk 3 poeng
Parker litt vest for Nordre Rundtom langs Kvitdalsvegen og følg skiløypa langs Kvitdalsvegen til Dovrekvitdalen, der går løypa oppover gjennom setergrenda og videre nordover gjennom bjørkeskogen.
Skoleskiløypa benken 142 besøk 1 poeng
Parker ved Folldal Skole og Flerbrukshus og følg skiløypa på vestsida av fotballbana.
Skrabban benken 223 besøk 2 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa opp og bak Kamferhaugen mot Storhøe
Snyrilhustjønna 69 besøk 2 poeng
Parker ved Furutjønne og følg setervegen ca 1 km og ta skiløypa til høyre og følg den sørøstover, her er det parkeringsavgift.
Storhøsæter 156 besøk 1 poeng
Parker ved Folldal Gruver og følg skiløypa mot Grønhøe, Kan også parkere ved Folldal Fjellhotell og følge skiløypa opp mot Grønnhøe, her er det parkeringsavgift.
Storlisvingen 80 besøk 2 poeng
Parker ved Nordre Dalåsen og følg skiløypa vestover. Kan også parkere ved Eide bru og følge skiløypa forbi Sletten Fjellgard.
Streitlisvingen 53 besøk 3 poeng
Parker ved Sveen i Svevegen og følg skiløypa på sørsida av Brennhovda, ta til venstre i skiløypekryss og følg løypa mot Streitlie. Kan også parkere ved enden av Nygruvvegen og følge skiløypa forbi Nygruva, her er det bomavgift.
Utsikten 154 besøk 2 poeng
Parker ved avkjøring til Kakkeldalsvegen i Liavegen og følge skiløypa østover.