Turmål

Duvåsen 169 besøk 5 poeng
Start; Bjønnsledet.
Bilvei til startpunket; - fra Kvammen i Øvre Surnadal (ved FV 65, 200 m vest for kommunegrensa) Skiltet til Folddalen. Følg bomveien ca 3 km til infotavle i Bjønnsledet. Parkering ved infotavla.

To alternative ruter:
1. Den korteste og letteste; følg merket sti 100 m tilbake langs bilveien og derfra nordover i lett terreng slakt oppover langs blåmerket sti.

2. Følg merket sti som starter rett over veien for infotavla og går i slakt myrterreng opp til Gjøtet. Herfra vestover langs ryggen til toppen av Duvåsen. Ca 0,9 km lengre enn alternativ 1. Denne ruta har en flott utsikt oppover Rindalen og Rindalsplatået.

Det anbefales å ta turen fra trimboksen ned til Svarthaugen. Flott utsikt oppover bygda og nedover Surnadalen.
Det er også mulig å følge merket sti både fra Bølludalen og fra Aune (Øverlandet).

Fra infotavla er det også merket sti til Bekkersetra.
Elvepromenaden 988 besøk 1 poeng
Elvepromenaden går langs Surna mellom Sunnabruna og Bolme Pensjonat. Den er en del av Kul-Tur-Stien i Rindal, med start ved Rindal Skimuseum, via Vestre byggefelt og Sunnabrua.
Innsjekk ved gapahuken ved Surna.
Ved gapahuken er det bålpanne.
Ta gjerne en rundtur om Bolme og Rindal sentrum, så får du mer ut av turen.
Feiarskaret 598 besøk 1 poeng
Mange ulike startpunkt og veier til målet.
Se gjerne kart over "Åsainn" og finn din egen vei. Vi anbefaler parkering ved Igltjønna like nord for Rindal sentrum.

Detaljert kart over stinettet i "Åsainn" finner du her:
https://ut.no/tur/111360/rundtur-om-feiarskaret-via-haraldhtta/kart#14.12/63.05421/9.24425
Gaddfjellet 142 besøk 10 poeng
Alternativ 1:
Start fra Bjønnalia på sørsida av Romundstadbygda

Merket sti fra P-plass Bjønnalia etter Folddalsråket, som er den gamle seterveien til Folddalen. Bratt opp skogslia den første kilometeren, det flater mer ut før du passerer Heggemsetra. Videre slakt sørover, bortsett fra et bratt parti opp Risgreva, til du er over tregrensa. Folddalsråket følges til skilt ved Fjellbekken. Ta til venstre og skrått opp fjellsida mot toppen. Forholdsvis tørt terreng hele veien.

Adkomst
Bilvei til startpunktet; Fra Rindal sentrum østover Romundstadbygda ca 7 km til Granheim grendahus Følg skilt til ”Skytebane”, kjør over elva og bak standplass på skytebanen. Kryss Sagbekken på ”vadet” og kjør opp lia til veien slutter i Bjønnalia. Gammel anleggsvei som er forholdsvis grov enkelte plasser.

Alternativ 2:
Start fra dammen/Hølstoen i Helgetunmarka

Fra Rindal kjører du ca 12 km fra krysset ved T-komponent, tar av mot Helgetunmarka/Trollheimstunet og kjører til en stor parkeringsplass på Skavlia hvor bomavgift betales. Fortsett videre til demnigen og parker der.

Merket sti fra demningen mot hyttefelt, ta av til høyre i stidele og fortsett ca. 1km før du på nytt tar av til høyre mot Gaddfjellet. Stien går stort sett på tørre rabber med noen myrpartier. Blåmerking til toppen.
Gamle Grønliveien (Petterstua/Skreddarstua) 1047 besøk 3 poeng
Turstigruppa markerer starten av Kulturvøkku med å lansere nytt turmål. Det ligger på den gamle Grønliveien som gikk mellom Landsem og Elshaug. Enkleste vei til dette punktet er å følge skitraseen som går mellom Igltjønna Skistadion og Furuhaugmarka. Følg Grønliveien 600 m forbi avkjørselen til skistadion. Stien starter der brua til skiløypa krysser Jøåa. Følg skogsveien i 300 m til du kommer til kraftlinja. Følg den østover til stigningen begynner. Etter noen hundre meter kommer man til den gamle Grønliveien. Her finner dere punktet. Nord for krysset finner dere tuftene til Petterstua og Skredderstua som stod tett ved gammelveien mellom Landsem og Elshaug.

Petterstua (Smedstøggu)
Denne plassen stod sør for veien ved trimposten. Petterstua ble bygd av Petter Lied fra Nordre Land i 1880-årene. Husa kom bort i 1928.

Skredderstua
Husa her stod nedafor Petterstua og på nordsiden av veien. Tuftene er tydelig i dag. Ola O Elshaug fra Austre Moen bygde her ca. 1890. Husa var rivne i 1920. Dagens sametingspresident Aili Keskitalo har sine aner fra denne plassen.
Gapahuken i Furuhaugmarka 281 besøk 1 poeng
Gapahuk tilgjengelig for alle.

Bilvei til startpunket;
- via Grønlifeltet kjører du ca 1.5 km forbi veibommen ved Lulia.
- fra RV65 på Rindalsskogen (v/Furuhaug) ca 2.5 km etter bomveien.

Se kart for detaljer
Garbergsfjellet 179 besøk 5 poeng
Adkomst
Start ved Skogen skytebane. Det er bilvei til startpunket; ta av fra Rv 65 ved Grøset, ca 2,5 km fra kommunegrensa mot Meldal, forbi Haugen gård til skytebanen (merket Sollia på kartet) infotavle og parkering ved skytebanen

Det er merket sti vest og nord for skytebanen. Kort tur i relativt lett terreng, bortsett fra et bratt parti midtveis. Her er det merket en alternativ, lettere rute på nordsida av fjellet.

Rørvatnet Vel har åpen hytte på toppen hvor det er muligheter for å koke kaffe og ta en rast innomhus.

Trimbok ligger inne på hytta.

Retur anbefales å ta stien på nordsida.

En forholdsvis lett og barnevennlig tur.
Gardfjellet 74 besøk 5 poeng
Start ved infotavla ved Storbekken.
Bilvei til startpunket; Med bil inn Folddalen (bomvei). Ta av Rv 65 ved Kvammen 300 m vest for kommunegrensa Rindal/Surnadal. Parkering ca 3,5 km etter Foldsjødammen, like før Storbekken. 11,3 km fra Kvammen

Følg bilveien ca 200m til du har passert Storbekken. Ta opp lia østover og følg ryggen videre over Halsen og Knebban. Stien går over Slompan og kommer inn på stidele ved Sekkvatnet. Følg stien på ryggen østover mot toppen av Gardfjellet. Flott utsikt mot Folldalen og Trollheimen.
Gimshøgda 76 besøk 5 poeng
Det er flere alternative startpunkter for å gå til Gimshøgda, enten fra Lomunddalen eller fra vestsida av Hostovatnet.
Se lenke for nærmere informasjon og kart:

https://ut.no/tur/1113526/kart#13.97/63.18655/9.556
Gråurfjellet 137 besøk 5 poeng
Start ved Fossan i Fossdalen, ved utmarksavdelinga til Rindal bygdemuseum. Det er bilvei til startpunktet. Ta av fra RV65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km, kjør ca 2 km fra bommen ved Setertrøa.

Blåmerket sti starter ved Slåstuggu (de gamle bygningene på sørsida av veien). Går nordøstover opp gjennom lia forbi ”Barnevennlig turmål Fossdalen” og videre i slak mote på vestsida av Langskarven.

Gråurbekken krysses ved høydekote 680. Her dreier stien nordvestover og det blir litt brattere.

Forholdsvis tørt terreng hele veien.

Ca 300 m etter bekken er det et stikryss hvor det er merket sti over Langskarven til Torhøtta og østover til steinhytta ved Kvennabekktjønna.

NB! Varden med trimbok ligger ikke på toppunktet 792, men 6-700m lenger vest.

Fra varden er det merket sti ned til gapahuken ved Gråurtjønna og videre ned til Fossdals-veien som kan følges tilbake til bilen. Også mulig å legge returen via merket sti om Tuva.
Gråurtjønna - gapahuk 140 besøk 3 poeng
Parkering ved den kommunale parkeringsplassen/infotavla på Stormyra. Følg veien nordover mot Møkkelgardssetra. Blåmerket sti tar av til høyre ved grinda like før dyrkamarka og går slakt oppover til stikrysset etter ca 1.5 km hvor det er merket ”Gråurtjønna/Gråurfjellet” til høyre og Tuva til venstre. Herfra går det i slakt i mot i forholdsvis tørt terreng hele veien til gapahuken.

Fra gapahuken er det merket sti både til Tuva, Gråurfjellet og Kvennabekktjønna.

En alternativ rute til gapahuken er å starte ved Fossan og gå over Gråurfjellet. Se egen turbeskrivelse for Gråurfjellet.
Haraldhøtta 770 besøk 3 poeng
Vi anbefaler start ved badeplassen på Igltjønna, men det er flere veier til høtta, som ligger oppi Åsan østom Rindal Sentrum.

Haraldhøtta er under oppussing og det er planlagt en gapahuk og toalett/vedskjul like ved hytta.

Se gjerne kart over "Åsan" og finn din egen vei.
Detaljert kart over stinettet i "Åsan" finner du her:
https://ut.no/tur/111360/rundtur-om-feiarskaret-via-haraldhtta/kart#14.12/63.05421/9.24425
Helgetunsetra 197 besøk 10 poeng
Til Skavlia: Fra Rindal kjører du ca 12 km fra krysset ved T-komponent, tar av mot Helgetunmarka/Trollheimstune og kjører bomvei videre mot Hølstoen til en stor parkeringsplass på Skavlia. NB! Bomavgift betales her.

Kjør videre fra Skavlia til du kommer til infotavle ved Langvassbekken og parker der.

Gå brua over Langvassbekken og videre i lett terreng på oppgruset sti på østsida av dammen. Følg blåmerket skilting mot Helgetunsetra. Variert med delvis tørr sti, noe myr.
Igltjønna 2805 besøk 1 poeng
Her kan du starte hvor du vil på Tjønna-runden, men vi anbefaler å starte ved den populære badeplassen som ligger ved Rindal Skimuseum.

Turen rundt Igltjønna er lett tilgjengelig for alle og går på gruset sti, som stort sett er tørr i sommerhalvåret. Innsjekk østom tjønna ved sittebenk/bord.
Knapphaugløa 120 besøk 3 poeng
Knapphaugløa ligger i Langlimarka.
Løa ligger ved TT's rødmerka rute fra Rindal mot Trollheimshytta.
Det er mulig å kjøre fra Rinna bru og opp til Seterlia (bomvei) og parkere ved enden av veien.
Følg merket sti til løa, ca 2 km.
Det er også mulig å følge TT's rute videre og ta av ved Litjtrollhøtta til Gaddfjellet.

Bomavgiften er kr 50,- og det er mulig å benytte Vipps.
Kvennabekktjønna - Steinhøtta 108 besøk 5 poeng
Start ved Setertrøa i Lomunddalen. Det er bilvei til startpunktet. Ta av fra RV65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km og parker ved bommen.

Blåmerket sti starter 100 meter forbi bommen/grinda. Går nordover opp gjennom lia i jevn stigning. Stien er merket via varden på Torhøtta (643 m).

Flott utsikt sørover mot Trollheimen når man er over skoggrensa.

Stien går videre i slakt kuppert terreng østover Langskarven til stikryss mot Gråurfjellet. Følg merkinga til høyre mot steinhytta ved Kvennabekktjønna, det er ca 1,5 km fra stikryssset til målet.

Forholdsvis tørt terreng hele veien.

Fra steinhytta er det merket sti ned til gapahuken ved Gråurtjønna.
Det er et nett av turstier i området og lett å få til en rundtur og følge Fossdalsveien tilbake til bilen.
Langvatnet -Trollheimstunet 426 besøk 3 poeng
Start ved parkeringsplassen ved enden av Langvassveien i Helgetunmarka.

Bilvei til startpunket;
Fra Rindal kjører du ca 12 km fra krysset ved T-komponent, tar av mot Helgetunmarka
og kjører bomvei videre mot Hølstoen, forbi den store parkeringsplassen på Skavlia.
NB! Bomavgift betales her.
Videre ca 700 meter før du tar av til venstre og kjører Langvassveien til enden.

Følg stien mot sør over myra og opp på åsryggen som går øst/vest. Delvis oppgruset sti østover mot gapahuken og Langvatnet. Kun 700 meter å gå. Retur samme vei.

Det er mulig å leie kano og båt ved å henvende seg til grunneier Lars Helgetun, se lenke:
http://www.helgetunmarka.com/

Se også
https://itrollheimen.no/pakketurer/trollheimstunet/
Librekksetra/Tørsetsetra 24 besøk 10 poeng
Start: I Tørsetmarka ca 1 km vest for parkeringsplassen til Tørsåsløa.
Gangtid 7,5 km (21⁄2–3 timer) hver veg.
Bilvei til startpunkt
• Fra Bolme på FV 65 merket mot Almberg/Tørset.
• Kjør bomveien videre i ca 4 km til skilt ved oppstart-
punktet ved Gammelseterøyan.
Stien ved Gammelseterøyan følger den gamle seterveien fra Austigard Grytbakk og Utigard Bjørnås i Rindal til setrene i Stor-Bøverdalen. Etter ca 2-21⁄2 timer kommer «vår» blåmerkede sti inn på den rødmerkede stien til Kristiansund og Nordmøre Turistforening.
Ved å ta til høyre mot Grytbakksetra kommer man inn på den populære Fjordruta til KNT. Mot sør ligger Hermannhytta som er selve bindeleddet mellom Fjordruta og stinettet i Trollheimen. Sætersetra i Trollheimen er ca 31⁄2 time unna. Gangtid til Grytbakksetra (13km) og Hermannhytta er ca 5 timer fra Gammelseterøyan.

Mulighet for rundtur:
Det er også mulighet for en fin rundtur om man følger KNT’s rødmerkede sti fra Grytbakksetra gjennom Fjelndalen og tilbake til Gammelseterøyan( Tørsåsen ) på østsiden av Skåkleiva. Dette er en lang dagstur, men kan enkelt deles opp med overnatting på den selvbetjente Grytbakksetra.
Det ligger mange fine fiskevann tett ved stien. Husk fiskekort!
Mjuken 208 besøk 5 poeng
Startpunkt ved Vålåskaret.

Fra Rindal kjører du ca 19 km via Romundstadbygda til Vålåskaret.

Fra Meldal tar du av fra FV700 ved Å mot Rindal/Vålåskaret og kjør Resdalsveien ca 15 km. Parkering ved infotavla på østsida av veien v/Vålåskarsbekken nedenfor setergrenda Vålåskaret.

Merket sti over bekken og opp forbi Skarheim. Videre opp gjennom bjørkskogen østover ca. 1,5 km til stidele med skilt; Resfjellet til venstre og Mjuken til høyre. Lett terreng i starten.

2-300 m etter stidelet er det en bratt stigning ca 100 m, men lett terreng østover til varden etterpå.

Tørr og fin sti på hele strekningen. Retur samme vei.

Et alternativ er å følge stien vestover ryggen til du ser rett ned på setergrenda i Vålåskaret og gå stien derfra ned i bjørkeskogen. Denne stien er ikke merket, men lett å følge.
Raudfjellet 119 besøk 10 poeng
To mulige startpunkt etter at du har kjørt til Skavlia.

Til Skavlia: Fra Rindal kjører du ca 12 km fra krysset ved T-komponent, tar av mot Helgetunmarka og kjører bomvei videre mot Hølstoen til en stor parkeringsplass på Skavlia. NB! Bomavgift betales her.

1. Start ved parkeringsplassen ved enden av Langvassveien i Helgetunmarka.
Kjør videre ca 700 meter før du tar av til venstre og kjører Langvassveien til enden.

Følg sti til Trollheimstunet/Langvatnet og ta av til høyre (mot vest) ved vatnet og følg kloppet sti langsmed vatnet og videre langs Langvassbekken. Etter at du har krysset Langvassbekken følger du stien sørover til du kommer til Seterdalen. Følg stien oppover mot Litlraufjellet og videre til Raufjellet.

2. Start ved Langvassbekken.
Kjør videre fra Skavlia til du kommer til infotavle ved Langvassbekken og parker der.

Gå brua over Langvassbekken og videre i lett terreng på oppgruset sti på østsida av dammen. I jevn stigning til skaret øst for Rinnåsen (Seterdalen) og videre forbi Litlraudfjellet (643 m) og opp mot toppen. Noe myrlendt terreng første halvdel av turen, men fast og fint over skoggrensa.
Resfjellet 117 besøk 10 poeng
Start punkt ved Vålåskaret.
Ta av fra FV700 ved Å i Meldal mot Rindal/Vålåskaret og kjør Resdalsveien ca 15 km. Parkering ved infotavla på østsida av veien v/Vålåskarsbekken nedenfor setergrenda Vålåskaret.
Fra Rindal kjører du ca 19 km via Romundstadbygda til Vålåskaret.

Gå etter veien mot setergrenda et lite stykke før du tar av fra grusveien og følger merket sti videre oppover på høyre side av bekken.

Etter at du har kommet opp i bjørkeskogen går stien østover mot Mjuken. Når du får Mjuken på høyre side (mot sør) deler stien seg og du tar av til venstre mot Resfjellet. Stien stiger etter hvert noen høydemeter før du igjen går østover.
Terrenget er lettgått i starten, men etter hvert blir det en del relativt bratte stigninger avløst av flatere partier i mellom.
Stien tar også en del dykk ned i lavere terreng før den igjen fortsetter oppover mot toppen.

Retur samme vei.
Ruten 36 besøk 10 poeng
Start i Fossdalen
Det er bilvei til startpunktet. Ta av fra RV65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km. Etter bommen ved Setertrøa, kjør ca. 3km til parkeringsplassen og infotavle ved Stormyra.

Merket sti går opp gjennom bjørkeskogen før den svinger mot Seterfjellet og Litljoskaret. Etter Litljoskaret følges lia vestover mot Litlfjellet før den går nordvestover mot toppen av Ruten. Det er bratt den siste delen av turen.
Seterlia ved Litltrøkna 204 besøk 3 poeng
Start er ved Trøknabrua v/ Fv 65 (300m nordøst for Trøknaholt Camping). Samme startsted som tursti til Storfjellet.

Bratt opp langs skogsveien på vestsida av Litltrøkna. Videre langs ”Lars Foseides vei” på fin og tørr sti. Etter ca. 2 km kommer dere til stidele der det er skiltet til trimboksen. Den ligger 300 m fra turstien til Storfjellet.
Sigridfallet 46 besøk 3 poeng
I anledning 20-årsjubileum for Fjelltrimmen, vil vi i år ha MÅNEDENS TURMÅL, som også blir godkjent på lik linje med en topptur.
Månedens tur i august er Sigridfallet ved Vålåskaret i Orkland Kommune.

Startpunkt ved Vålåskaret. Fra Rindal kjører du ca. 19 km via Romundstadbygda.

Fra Meldal tar du av fra FV700 ved Å mot Rindal/Vålåskaret og Resdalveien ca. 15 km. Parkering ved infotavla eller på p-plass på motsatt side av veien.

Det i nyere tid blitt merket en ny sti som går til Sigridfallet. Stien går over bekken og oppover mot Skarheim på høyreside av beite. Videre går stien i lett motbakke østover i fint skogsterreng. Etter ca. 1 km kommer dere fram til Sigridfallet. God skiltet. 50 meter øst for selve fallet finner dere en trimboks.

Det er fint å benytte anledningen til å ta turen på Mjuken. Fortsett østover stien i 500 meter til dere møter på ei stor myr. Her treffer dere også ett nytt skilt som peker mot Sigridfallet, her finner dere en umerket sti som fortsetter rett opp lia mot Mjuken. Etter ca. 300 meter treffer dere på den merka stien til Mjuken.

Historien om Sigridfallet

Et gammelt sagn forteller om den vakre Sigrid som var datter i Vålåsgarden (eller Vålåskaret som mange sier i dag). Hun skal ha hatt mange friere, men han hun ville ha var en fattiggutt som far hennes ikke godkjente. Faren avtalte, mot Sigrids vilje, ekteskap med en som hadde både gård og grunn og det ble stelt til bryllup. På veg til Meldalskirka måtte brudefølget ri over fjellet Mjuken. Her, hvor fjellet er på det bratteste, vikte den ulykkelige Sigrid, i full brudestas, hesten sin utfor et stup og omkom. Dette skal ha hendt for vel 330 år siden, i 1687, og plassen dette skjedde på har siden vært kalt Sigridfallet.

Kilde: Trollheimsporten
Skåkleiva 154 besøk 10 poeng
Fra Brønstadøyan

4,7 km og ca 625 høgdemeter.

Ved Hamosstasjonen i Brønstadøyan (ved Fv 65).
Langs gjerdet mot vegstasjonen og opp på vestsida av Brandåa forbi dyrkamarka. Videre på skogsvei opp lia. Også mulig å gå på sti langs kanten av Brandådalen til enden av skogsveien. Videre i jevn stigning opp forbi Bjørnåssetra. 4-500 m etter setra krysses turstien mellom Kårøyan og Rindal. Jevn stigning opp mot toppen.
Stort sett tørr og fin sti hele veien.

Rute B: Fra Tørsetmarka.
4,3 km og ca 405 høgdemeter.

Bilvei til startpunkt
• Fra Bolme på Fv 65 merket mot Almberg/Tørset. Følg merking ”Librekkveien”.
• Kjør bomveien videre i ca 3 km til infotavla ved Tørsåsen (Høyde 400 på kartet).
Følg gruslagt sti for funksjonshemmede ca 400 m til Tørsåsløa. Blåmerket sti i slakt terreng fra Tørsåsløa mot Skåkleivtjønna og videre forholdsvis bratt opp mot toppen. Noe myrlendt i starten.
NB! Fra infotavla/parkering ved Tørsåsen er det også rødmerket turistrute til Kårøyan. Denne krysser stien fra Brønstadøyan (rute A) 4-500m vest for Bjørnåssetra og kan være en alternativ rute ned igjen.
Slompan 125 besøk 5 poeng
Start ved infotavla ved Storbekken.
Bilvei til startpunket; Med bil inn Folddalen (bomvei). Ta av FV65 ved Kvammen 300 m vest for kommunegrensa Rindal/Surnadal. Parkering ca 3,5 km etter Foldsjødammen, like før Storbekken. 11,3 km fra Kvammen

Følg bilveien ca 200m til du har passert Storbekken. Ta opp lia østover og følg ryggen videre over Halsen og Knebban.

Stokkfjellet 162 besøk 10 poeng
Start fra Haltlia i Romundstadbygda.
Det er bilvei til startpunktet.
Fra Rindal ca 7 km østover Romundstadbygda. Skiltet opp til Haltlia, ved avkjørselen må du betale bompenger. Følg veien opp lia og parker ved gården lengst øst.

Fra Haltlia (siste gården) følges stien forbi Litlvatnet og Setervatnet. Følg stien videre oppover lia til du passerer mellom to hytter. Herfra rett nordover til toppen.
På vinteren kan Stokkfjellet være et fint mål både fra Haltlia over Kysingvatnet, fra Setra lengst øst i Romundstadbygda eller fra Storholten.
Storfjellet 165 besøk 10 poeng
Start ved Trøknabrua v/FV65. Det er bilvei til startpunket som er ved infotavla like ved riksvei 65, 300 m øst for Trøknaholt camping. Parkering ved brua over Litltrøkna på nordsida av RV65.

Bratt opp langs skogsveien på vestsida av Litltrøkna. Videre langs ”Lars Foseides vei” på fin, tørr sti til bekken krysses på bru omtrent halvveis. Etter brua går stien på østsida av bekken et stykke før du kommer til et stidele merket med skilt; ”Storfjellet” til høyre og ”Storfjellet om Slettdalen” til venstre.

Her har du to alternative ruter til toppen;

1. Den ene tar av til høyre fra bekken og går i jevn stigning opp mot ryggen som fører til toppen. Noe myr en kort strekning.

2. Den andre fortsetter rett frem og følger Litltrøkna på østsida opp Slettdalen til varden med trimbok. Denne ruta anbefales på tur opp da den er noe lettere enn den andre.

NB. Varden med trimbok er ikke toppvarden, men ligger litt lengre nord med utsikt mot Løfallseterdalen.
Svartvassløa 825 besøk 3 poeng
Svartvassløa ligger på sørsida av Svartvatnet øst for Rindal sentrum. Skogsvei fra Grønliveien og sti 5-600m på slutten. Det er bratt i starten, men etter hvert kommer du inn i fint turterreng. Etter ca. 1,5km er du fremme ved målet.

Svartvassløa ligger i tilknytting til det flotte stinettet som finnes i Igltjønna - Åsane området. Her er alle stiene godt merket og det finnes skilt og kartoppslag i alle stikryss.

Der er mulig å kombinere turen til Svartvassløa med å besøke ett annet av Fjelltrimmens mål, Haraldhøtta på Tiuråsen.
Svervatnet 127 besøk 1 poeng

1. (Rød løype)Den vi anbefaler. Med bil, Følg Romundstadbygdvegen i 3,5 km og sving opp til venstre ved Røslykkja. Etter ca. 100m langs Røsvegen, kommer du til en lundingsplass/rundballplass. Her kan du parkere og følge traktorveien som går nordover ca. 800m til endes. Gå 100m langs åker-kanten til gapahuken ved Svervatnet. Vis hensyn og gå utenfor åkeren.

2. (Blå løype) Dette alternativet følger gamleveien oppover Romundstadbygda gjennom Løsetgrenda, som var allmenvei frem til ca. 1918. Følg veien oppover Løsetgrenda i 700 m. Sving av veien mot Løsethaugen. Rett før Løsethaugen svinger man til høyre og følg veien i 100 meter. Ta deretter østover og gå gjennom skogen. Tydelig vei/sti. Når man kommer på toppen og ser ned i Romundstadbygda ved dyrkamarka, sving til venstre og følg stien over myra. Etter litt kommer man til skogsveien til Svervatnet.

VI BER ALLE TA HENSYN TIL DYRKAMARKA I OMRÅDE VED AT FERDSEL FOREGÅR I UTKANTEN!!
Det er også fint å bade i Svervatnet.
Turstigruppa ønsker dere en riktig god tur!
Tifjellet 252 besøk 5 poeng
Gangtid
Om ”Cortina”: 1–1 3⁄4 t opp.
Om Langura: 1 1⁄2–2 1⁄4 t opp,
Fra Grøsetmarka: 3⁄4–1 1⁄4 t opp, Ca 3 km og 200–400 høgdemeter.
3⁄4– 1 1⁄4 t ned. 3⁄4– 1 1⁄4 t ned 1⁄2–1 t ned

Furuhaugmarka (Skåbakkveien) eller Grøsetmarka.

Bilvei til startpunkt A og B
• via Grønlifeltet kjører du ca 1 km forbi veibommen ved Lulia
• fra Fv 65 på Rindalsskogen (v/Furuhaug) ca 3 km etter bomveien
• Parkering ved infotavla ved Skåbakkveien.

Bilvei til startpunkt C
• Avkjørsel fra Fv 65 100m øst for HTH Interiørdesign på Rindalsskogen (gamle Skogen skole). Bomvei i 4,3 km.
Merket sti opp langs skogsveien. Etter 200 m har du to alternativ;

A. Om Langura: Fortsett på skogsveien rett fram til denne slutter. Videre østover på nordsida av Langura (638m) og derfra i slakt, litt myrlendt terreng rett østover til du når stien som kommer fra ”Linken”. Her tar du til høyre (sørover) og går i lett terreng opp til toppen. Litt brattere helt på slutten etter at du har passert Steinkjerkvatnet.

B. Om ”Cortina”: Ta av til høyre 200 m etter start ved info-tavla. Skogsvei et lite stykke og deretter bratt opp lia langs stien opp ”Cortina”. Der furuskogen slutter flater det litt ut og du går i jevn stigning oppover til du kommer til stien fra Langura like før Steinkjerkvatnet. Stien er merket på østsida av Steinkjerkvatnet, men det anbefales å legge returen fra toppen om vestsida av vatnet. Her er det fin rasteplass og du kan ta en tur opp i ”Steinkjerka”, ei lita hule rett opp for vatnet. Også mulig å prøve fiskelykken!

C. Fra Grøsetmarka:
Stien starter ved enden av veien oppe i Grøsetmarka hyttefelt.
Startpunktet ligger 500 moh og det er lett terreng i starten. Følg blåmerkinga vestover i retning Langora til stien som kommer opp fra Furuhaugmarka. Ta til venstre mot toppen av Tifjellet.
Totalt ca 230 høydemeter. En lett og barnevennlig tur.
Torhøtta 169 besøk 3 poeng
Start ved Setertrøa i Lomunddalen. Det er bilvei til startpunktet. Ta av fra RV65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km og parker ved bommen.

Blåmerket sti starter 100 meter forbi bommen/grinda og går nordover opp gjennom lia i jevn stigning.

Flott utsikt sørover mot Trollheimen når man er over skoggrensa.

NB! Det er merket sti videre østover Langskarven til Gråurfjellet og steinhytta ved Kvennabekktjønna. Det er ca. 4 km fra varden på Torhøtta både til Gråurfjellet og steinhytta. Forholdsvis tørt terreng hele veien.

Det er et nett av turstier i området og lett å få til en rundtur og følge Fossdalsveien tilbake til bilen.
Tuva 133 besøk 5 poeng
Start i Fossdalen
Det er bilvei til startpunktet. Ta av fra RV65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km. Etter bommen ved Setertrøa, kjør ca. 3km til parkeringsplassen og infotavle ved Stormyra.

Følg veien nordover mot Møkkelgardssetra. Blåmerket sti tar av til høyre ved grinda like før dyrkamarka og går slakt oppover til stikrysset etter ca 1.5 km hvor det er merket ”Gråurtjønna/Gråurfjellet” til høyre og Tuva til venstre.
Herfra går det jevnt i mot i forholdsvis tørt terreng hele veien til toppen.

Et nytt stikryss passeres etter ca 500 m merket ”Gapahuken 3,5 km” og ”Gråurfjellet 5 km”.

Fint å få til en rundtur om gapahuken ved Gråurtjønna.
Tørsåsløa 220 besøk 1 poeng
Tørsåsløa er klubbhytte for Rindal IL og står åpen hver dag hele året. Et flott utgangspunkt for turer både sommer og vinter.
Oppkjørt skiløype til Bjønnåssetra og Finnråa om vinteren.

Beliggenhet:
I Tørsetmarka ved turstien som går til Skåkleiva.
Fra infotavla på Tørsåsen er det 400 m med gruslagt sti for funksjonshemmede
til Tørsåsløa.

Gangtid; 0,10 - 0,15 timer i flatt terreng.

Bilvei til startpunkt;
- Fra Bolme på Fv 65 merket mot Almberg/Tørset.
- Kjør bomveien videre i ca 3 km til infotavla ved Tørsåsen (Høyde 400 på kartet).
Ura 115 besøk 10 poeng
Bilvei til startpunkt;

- Med bil inn Folldalen (bomvei). Ta av fra Rv 65 ved Kvammen 300 m vest for kommunegrensa Rindal/Surnadal

Rute A: Fra Storbekklia ved infotavle

- Parkering ca 3,5 km etter Follsjødammen, like før Storbekken. 11,3 km fra Kvammen.

Følg skogsveien til Aunsetra, videre på merket sti opp bjørklia og østover nord for Storbekken til du er forbi Langurveggen. Her tar stien til Ura bratt opp lia 3-400 m mot et lite skar og siden i jevn stigning opp mot toppen i nordlig retning.

Alternativ rute ned; via Bjønnadalen (rute B)

Rute B: Fra Bjønnadalen ved infotavle

Følg merket sti bratt opp lia på nordsida av Bjønnadalen. Ta til høyre i stidele like før du når første toppen.
Bjønnabekken krysses og du kan følge varding herfra over Skrommelvasshausen (1002m) og ryggen østover i slak stigning mot toppen. Litt brattere på slutten.
Stort sett tørr og fin sti hele veien bortsett fra 2-300 meter i starten.
Alternativ rute ned; via Storbekklia (rute A)
Øygårdssetra 115 besøk 5 poeng
Startpunkt: Ved infotavla for turstien til Raudfjellet.

Det er flere muligheter til å komme til dette turmålet, men vi anbefaler den mest barnevennlige stien som er den som går mot Helgetunsetrene. Ta stien som går mot Rindåsen/Helgetunsetra. Den er oppgruset og etterhvert kommer man til en fin og tør sti til turmålet. Det er ca 2,7 km til man er framme ved Løa. Som er den eneste bygningen som står igjen av Øygårdssetra.

Ett annet alernativ er å følge stien mot Raudfjellet. Gå brua over Langvassbekken og videre i lett terreng på oppgruset sti på østsida av dammen. I jevn stigning til skaret øst for Rinnåsen (Seterdalen). Her tar man av stien til Raudfjellet og følger en nymerket trasé gjennom Seterdalen. Denne stien er lagt over bløte partier og kan være tung for den som ikke er i god form. Det anbefales å bruke gode sko. Denne ruta er ca. 3 km.

Det er fin anledning til å ta en fin rundtur her ved a benytte seg av begge tur alternativene.

Det er bilvei til startpunket via Romundstadbygda. Du kjører ca 12 km fra krysset ved T-komponent bomvei videre mot Hølstoen til parkeringsplassen ved infotavla for tursti Raudfjellet. Ca. 3 km NB! Bomavgift betales ved parkeringsplassen på Skavlia.