Turmål

#samanmotkreft 26 besøk 5 poeng
Posten ligg ved krysset kor du kan velge å gå ned mot Selstadbrua, eller opp i retning Steiafjellet. På dagens løp, er posten i første kryss etter Bamseskogen
Bergsheia 61 besøk 5 poeng
Turen starter fra Sele, og i steden for å ta av til høyre, når en skal til Storehesten, kjører du rett fram og opp til øverste gården i Bygstad. Gå gjennom tunet og ut langs elva. Fra velteplassen går det en sti opp langs elva og etter hvert kommer du opp over skoggrensen og opp på Bergsheia.

Rett før du kommer opp på Bergsheia kommer du inn på turlaget sin T-merkede rute, som går vestover på sørsiden av Bergsvatnet.

Ta så av fra den merkede stien og gå opp på høyda i sør. Det er bygd en varde lengst vest i området som ligger på 650 moh. Her er det storslagen utsikt til alle de flotte toppene lengst i vest og ut Dalsfjorden.

Tekstkilde: www.ut.no
Bjørvikstølen 57 besøk 2 poeng
Hvis man parkerer ved Fv57, så kan man gå veien opp til Bjørvikstølen, eller man kan kjøre et stykke opp veien og parkere og så gå videre innover.
Blåfjell 41 besøk 6 poeng
For å komme til Blåfjell, kjører man veien opp til Fleten og videre innover mot stølene. Noen velger å parkere ved Bjørvikstølen eller Ristingstølen, men man kan også kjøre helt inn til Hellestølen å gå derfra. Da er det ca 1t til toppen.
Husk! Det er bomvei, så ta med 50kr.
Båtevikstølen 33 besøk 3 poeng
Til Båtevikstølen er det lettast og gå fra Lending (altså før tunnellen på Bjørvikstranda), opp grusveien og over bøen over ei lita elv vidar på sti men bruk kart.
Dammen ved Osstølen 308 besøk 3 poeng
Parker ved kraftstasjonen i Osen. Følg grusveien opp til dammen. Veien ble nok bygget det året det var så bratt... Det er en tur man kan gå rolig og behersket, man kan ta det som en trimtur, eller man kan gå til det ikke er krefter igjen.
Det er nok en litt kjedelig tur for unger, men kommer man først opp, så er det en flott tur videre til Fløyen.
Eikelandstølen 39 besøk 3 poeng
Start på skogsveg- går over i tydeleg sti. Mogeleg å gå vidare til Sennesetstølen.
Fagredalsvatnet 222 besøk 3 poeng
Ta av fra E39 til Skilbrei. Parker på snuplass ved grønn garasje innerst. Følg sti gjennom gårdstun og videre oppover i skogen. Innsjekk er ved bålplassen ved vannet.
Florsheia 77 besøk 10 poeng
Fløyen i Bygstad 130 besøk 6 poeng
For å komme til Fløyen i Bygstad, kan man enten begynne turen ved parkeringen ved kraftstasjonen i Osen, eller kjøre opp til dammen. Da bør man ha 4-hjulstrekk og huske på at det koster 50kr i bompenger.
Når man kommer opp til dammen, starter stien til Fløyen ved å gå over den lille bruen over elven. Fint merket sti til topps.
Fløyen på Sande 414 besøk 6 poeng
Parkering ved Håvar Senneset
Folkestien i Osen 140 besøk 2 poeng
Fosstølen 556 besøk 3 poeng
Parkering ved 610 (der du kjører opp til Grøvlebakke)
Furnesstølen 127 besøk 2 poeng
For å komme til Furnesstølen, så kan man parkerepå Langeland skisenter (husk parkeringsavgift), og så følger man postveien langs vannet.
Ca midt på vannet har man Furnesstølen. Fin tur med barn.
OBS! Ikke parker i enden av Langelandsvannet!
Gjøsetstølen 124 besøk 3 poeng
For å gå til Gjøset, kan man f.eks parkerer ved ferista på flyplassveien - der man starter på postveien - å gå til skiltet som viser veien til GJøset. Følg skiltingen videre.
Ellers kan man også gå fra Langeland. Husk da at det er parkeringsavgift.
Grønefjellet 246 besøk 7 poeng
Til Grønefjellet kan man gå opp både fra Lunde og fra Sande. Fra Sande kan man enten gå på Fløyen og videre bort og opp til Grønefjellet, eller man kan gå via Skagestølen og direkte opp.
Hafstadfjellet 71 besøk 6 poeng
Passer for de fleste. Det er mange veier å gå opp. Bare å velge det som passer best, enten man parkerer i enden av Langelandsvatnet og går via Hundsrasta, går opp Bystien eller fra Bruland. Utsikten er verdt det :-)
Halbrendsnipa 16 besøk 6 poeng
Hallbrendsnipa er ein grei tur å finne fram til på eiga hand sjølv om du ikkje har gått der før. Frå Førde sentrum køyrer du i retning Sande, og parkerer på Reset. Første del av vegen følgjer Den Trondhjemske Postveg som går innover mot Langelandsvatnet. Etter ei lita stund, kjem du først til eit vegskilje der det er skilta mot Halbrendsstølen. Du skal ikkje gå dit, men halde fram rett framover - og ikkje lenge etter er det skilta til høgre mot Hallbrendsnipa. Skogsvegen svingar seg då oppover mot Kalsetdalen. I dèt vegen byrjar å flate ut siste stykket mot Kalsetvatnet, står det skilt mot Hallbrendsnipa. Du forlet då skogsvegen og held fram på tydeleg og merka sti vidare oppover mot nipa. Stien slyngar seg bratt over, men det er greitt å gå. På sommaren kan det vere noko blautt og myrete i stien, så fjellsko er eit godt val om ein ikkje ynskjer å bli våt! :)

Ei alternativ, og mindre bratt rute, er å gå heilt inn til Kalsetvatnet og følgje ein sti opp til nipa derifrå. Vi har ikkje prøvd denne sjølv, men det skal vere ein fin og grei sti.

Lånt fra "Liv Janne sin tur og fjellblogg"
Haukestølen 38 besøk 3 poeng
Grusvei frå Hauka
Indre Hjelmelandsstølen 108 besøk 3 poeng
Kjelstadnakken 27 besøk 10 poeng
Man kan starte turen fra Kjelstad i Hestadgrend (7 km øst for Sande langs rv. 610). Det er en stigning fra 150 til 1050 moh. Første delen av turen (ca 1km) går på skogsvei - følg den til enden. Her skrår man nesten rett opp i lia på en bratt sti, som er tydelig fra skogsveien. Man passerer Kjelstadstølen på vei til toppen.
Klungeren 94 besøk 8 poeng
Kvamsstølen 102 besøk 6 poeng
For å gå til Kvamsstølen følger man anvisningen til Svindalen. Parker i Kvame og følg grusveien til endes. Derfra går det godt opptråkket sti videre til Kvamsstølen.
Kårstadstølen 132 besøk 2 poeng
Parker på Stølshaugane (husk bompenger 50 kr). Følg stien retning Storehesten
Laukelandshesten 12 besøk 6 poeng
Forbi Bygstad i Gaular kommune, køyrer du på nordsida av Dalsfjorden til du kjem til enden av vegen på Laukeland. Derifrå går det ein bomveg opp til Laukelandsstølen. Hugs å ta med kr. 50 i bomavgift! Etter å ha køyrt opp på høgste høgda av vegen, går den litt nedover igjen til du kjem til Standnesvatnet. Du skal parkere i ein liten sving rett før du kjem ned til dette vatnet.
Tekst lånt av Liv Janne sin tur- og fjellblogg
På venstre sida av vegen, går det ein sti inn i granskogen langs med vatnet. Denne er merka, og er den tidlegare T-merka ruta til Massbu (før vegen kom). Du skal følgje denne stien eit lite stykke gjennom skogen, til du finn det "naturleg" å ta opp til venstre. Som nemnd, vil du ikkje finne noko sti heile vegen, men du går i lyngen oppover og du finn undervegs ut kvar det er lettast å gå. Det er ikkje noko vanskeleg terreng å gå i, men det er naturlegvis tyngre å gå i lyngen enn i ein godt nedtrakka sti.
Lisjehesten 41 besøk 10 poeng
Nedre Sygnastølen 20 besøk 5 poeng
Nedre Sygnastølen ca 2,4 km frå Torsstølen. God stigning den første kilometeren på skogsvei frå Torsstølen, Etterpå ganske tydelig sti som flater ut.
Nedrestrandstølen 63 besøk 3 poeng
Stien er merka, og det er skiltet ved hovudvegen. For å plassere staden nærare geografisk,så er vi no altså på sørsida av Hestadfjorden i Gaular kommune, på vegen mellom Sande og Viksdalen.
Turen opp er knappe 2 km, og går raskt og greitt med jamn stigning, og etter ein liten halvtime var vi framme. Først eit stykke på graskledd skogsveg, og deretter på god sti merka med N. Cirka halvvegs er det laga til flotte, store trebord og benkar med fin utsikt over Hestadfjorden - ein idyllisk plass å grille ein sein sommarkveld!
Tekst lånt fra Liv Janne sin tur- og fjellblogg
Nova på Senneset 16 besøk 8 poeng
Nykksvatnet 21 besøk 7 poeng
Det ligg over slalombakken (Årbergsdalen og nedom Florsheia). Innsjekk er i enden av vatnet mot Årbergsdalen (under Markesetfjellet). Der det ligg hytter.
Bratt i starten om ein går opp slalombakken men kan og gå ein svingete skogsveg. Ca 2 timar med barn. Egentlig god sti, merka med små varder.
Veldig fin tur!
Reset i Bygstad (Storesteinen) 230 besøk 3 poeng
Selstadstølen 164 besøk 3 poeng
Stien starter på Selstad og går videre til Steiafjellet.
Sennesetstølen 32 besøk 5 poeng
Start på skogsveg som går vidare i tydeleg sti.
Skagestølen 596 besøk 3 poeng
Begynner på samme vei som til Fløyen - ved Håvard Senneset. Etter ca 10 min fortsetter du rett frem på stien i steden for å gå til venstre opp til Fløyen. Du kan også gå videre til Fløyen fra Skagestølen.
Skaret på Stordalsvegen 369 besøk 3 poeng
Køyr gamle E39 mot Løvfall, ta av til venstre og køyr gjennom undergangen nye E39. Der er det muligheiter for parkering. Om du vil køyre lenger opp skogsvegen er det bompenger (50kr).
Skogsveg mot Stordalen. Skaret er "toppen" av motbakken mot Stordalen og ein fin treningstur på grusveg. Ein kan gå vidare inn til stølane på Stordalen, der det er fleire alternative turar vidare på sti.
Skudalstølen 76 besøk 4 poeng
Skogsveg som fortsettelse på veg i Skudalen (ta av ved busskur). Siste del av turen på sti fram til stølen. Barnevennleg tur. Turen tek 1-1.5 t i moderat til roleg tempo. Vis omsyn ved parkering.
Steiafjellet 154 besøk 6 poeng
Storehesten (Kvamshesten) 71 besøk 12 poeng
Kvamshesten med sine 1209 meter er et av de høyeste fjellene mellom Førdefjorden og Dalsfjorden i Sunnfjord. Som turmål er dette en topp som kan anbefales både for unge og eldre, og familier med barn fra ca. 10 år, men også for erfarne fjellvandrere som ønsker utfordringer på alternative ruter. Bilvei dit er skiltet fra sentrum i Bygstad. En del av veien er bomvei. Fra parkeringsplassen er det godt merka og tilrettelagt sti.
Tekstkilde: www.ut.no
Svindalen 194 besøk 3 poeng
For å gå til Svindalen, parkerer man i Kvame og følger grusveien til endes. Der er det bålplass (husk datoene for bålbrenning), og fint å vasse/bade i elva. Kan trille vogn helt frem. Passer for de aller fleste.
Tunvall 201 besøk 2 poeng
Vassenden 430 besøk 3 poeng
Parker ved Liatun. Følg grusvei opp til Vassenden.
Yndestadstølen 255 besøk 5 poeng
En av rutene til Yndestadstølen går via Liagjerdet. Parker nede ved Liatun og gå grusveien opp til Liagjerdet. Fortsett veien videre mot venstre opp til Vassenden. Derfra går det god sti til Yndestadstølen.
Passer for barn fra 4-5 års alderen.
Årnesholten 90 besøk 6 poeng
Årnesholten er 765 moh og ligger over Årnesstølen.
Årnesstølen 117 besøk 4 poeng
Åsstølen 19 besøk 4 poeng