Seil UT Sør

Seilforeningene på Sørlandet i samarbeid med Sparebanken SØR og Norges Seilforbund inviterer alle seilere til turseilingskonkurransen Seil UT Sør.

Seil UT Sør er en uhøytidelig turseilingskonkurranse hvor målet er at seilere samler så mange poeng som mulig i tidsrommet 1.mai til 31.oktober 2021.

Man samler poeng ved å være innom forskjellige definerte havnemål langs sørlandskysten. Havnene kan være gjestehavner og naturhavner. Når man er i havnen, registrerer man at man har vært der ved å benytte appen «Trimpoeng» (se beskrivelse for installasjon og deltakelse under "Hvordan bli med" i menylinjen over).

Alle seilforeningene i Agder har bidratt med havner til konkurransen. Havnene er plassert og beskrevet av seilere for seilere. Foreningene har laget enkle beskrivelser av havnene og hva det bør tenkes på når disse besøkes (vind, vær og eventuelle farer). 

(Deltakelse i konkurransen og besøk av havner er på eget ansvar. Arrangør eller seilforening tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler tilknyttet gitt informasjon eller beskrivelser.)

 Konkurranse regler:

  • Alle store og små seilere som er om bord i en seilbåt kan delta.
  • Det er ingen deltakeravgift.
  • Konkurransen starter 1. mai og avsluttes 31.oktober
  • Alle havner og mål kan registreres hver 12. time.
  • For å registrere en havn må man ha seilet hele eller deler av strekningen til havnen.
  • Det appelleres til ære og samvittighet og loyalitet til konkurransereglene.
  • Innrapportering skjer via appen Trimpoeng.

 

Konkurranser / premiering

  • Det konkurreres i å ha flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen 
  • Det konkurreres i å få flest poeng gjennom sesongen.

Antall premier og premieringsregler bestemmes ut fra antall deltakere og presenteres her i god tid før sesongslutt.

Havner og ankringssteder som er med i konkurransen ligger til enhver tid tilgjengelig i appen. Det kan bli endringer på havnene samt tildeling av poeng gjennom sesongen, dette for å oppnå rettferdige konkuranseforhold.

Enkelte havner kan med spesielle seilarrangementer i en begrenset periode gi flere poeng.  

Se oversikt over alle turmål

Mest aktive deltakere de siste syv dagene