01.04.2022 - 15.10.2022

Velkommen til Ti på Topp Asker og Bærum 2022

Bli med!

1809

Registrerte turer

154

Registrerte deltakere

12

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bjørneåsen 51
2 Brunkollen 85
3 Dælivann rundt 143
4 Eineåsen 84
5 Gupu - Rundtur 105

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bjørneåsen 304 m 51
Brunkollen 379 m 85
Dælivann rundt 103 m 143
Eineåsen 290 m 84
Gupu - Rundtur 294 m 105
Holtnesdalen 115 m 51
Hovdehytta 448 m 83
Knivsfjellet 263 m 38
Lysakerelva 49 m 177
Ramsåsen 402 m 60
Semsvann 182 m 258
Skaufjellhuken 218 m 64
Skaugumåsen 347 m 92
Småvannsbu 272 m 70
Stordammen rundt 202 m 191
Vollen - Slemmestad (Kyststien) 1 m 257
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp